Hlavní obsah

Slovensko znovu diskutuje o zrušení tvrdého y 

18. 7. 2008, 11:44 – BRATISLAVA
Právo, Ivan Vilček (Bratislava)

Skupina slovenských pedagogů žádá ministerstvo školství o zrušení tvrdého y ve slovenštině. "Návrh jsme vypracovali na základě reformy pravopisu německého jazyka," uvádí učitelé ve své žádosti. Nápad se zrušením se objevuje na Slovensku pravidelně.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Článek

Podle učitelů by odstranění ypsilonu usnadnilo písemnou komunikaci, ušetřilo by učitelům a dětem na školách čas a zbytečnou námahu. V textu žádosti už psali pouze měkké i. Žadatelé se přitom odvolávají na jednoho ze zakladatelů spisovné slovenštiny Ľudovíta Štúra, který údajně podobnou změnu sám navrhoval. Používání i a y prosadil do slovenštiny v roce 1852 Michal Hodža.

Odpůrci zrušení ypsilonu argumentují tím, že by to vyžadovalo značné finanční náklady a na změnu by si muselo přivykat mnoho generací, které se učily vyjmenovaná slova. Někteří jazykovědci se však domnívají, že zrušení tvrdého y je pouze otázkou času. "Budoucnost ukáže oprávněnost tohoto názoru," říká Ján Findra.

Učitelé a také žáci by zrušení y určitě přivítali. Odpůrci zrušení ypsilonu však argumentují tím, že jeho používání mnohé o člověku prozradí. Nesprávným používáním i/y dá o sobě člověk ledacos vědět například v anonymních internetových diskusích.

Staronový návrh

Výhledy na prosazenínávrhu byly slibné už koncem šedesátých let minulého století. "Narazilo to však na odpor učitelů a kulturních pracovníků, kteří si změnu nedokázali představit v praxi. Nevylučuji, že k této změně někdy dojde, ale ještě nenadešla ta správná chvíle," uvedl pro slovenský deník Hospodárske noviny Slavomír Ondrejovič z Jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra.

Žáci by změnu přivítali, dospělí spíše ne

"Jsem zásadně proti zrušení tvrdého y. Mě rozčiluje i to, že se v SMS zprávách a e-mailech nepoužívají interpunkční znaménka," říká Ján Otiepka z Bratislavy.

"Jé, to by bylo skvělé. Měl bych ze slovenštiny hned lepší známku," reagoval žák základní školy Igor. "Bylo by to snažší, ale písemná forma slovenštiny by podle mě vypadala hrozně divně. Vždyť Češi to mají s pravopisem ještě složitější," dodává Andrea Šándorová.

Jak by podle návrhu měl vypadat začátek této zprávy ve slovenštině:Skupina slovenskích pedagógov požiadala ministerstvo školstva o zrušenie tvrdého i v slovenčine. "Návrh sme vipracovali na základe reformi pravopisu nemeckého jazika," uviedli učitelia vo svojej žiadosti. Podľa učiteľov by odstránenie ipsilonu uľahčilo písomnú komunikáciu, ušetrilo bi učiteľom a deťom na školách čas a zbitočnú námahu. Žiadatelia sa pritom odvolávajú na jedného zo zakladateľov spisovnej slovenčini Ľudovíta Štúra, ktorí údajne podobnú zmenu sám navrhoval....

Reklama

Související témata:

Výběr článků