Hlavní obsah

Studenti VŠ s lepšími předpoklady studovali více v cizině, tvrdí Scio

30. 1. 2017, 10:17 – Praha

Studenti vysokých škol s lepšími studijními předpoklady častěji vyjížděli za studiem do ciziny a absolvovali placené stáže. Vyplývá to z výzkumu společnosti Scio, který porovnával výsledky v testu obecných studijních předpokladů z roku 2010 s odpověďmi v dotazníku z loňského roku. Na otázky týkající se studia, zaměstnání, životního stylu a socioekonomické situace odpovědělo 689 lidí. Jak uvedlo Scio, vzorek nicméně nebyl stoprocentně reprezentativní, protože šlo zejména o uchazeče, kteří v roce 2010 dosáhli nadprůměrných výsledků.

Foto: archiv, Právo

Šest let po zahájení studia pracovalo 61 procent respondentů na plný úvazek.

Článek

Test obecných studijních předpokladů je součástí národních srovnávacích zkoušek organizovaných touto společností, které využívají desítky fakult jako součást přijímacích zkoušek.

Výsledek je udáván v percentilu, který vyjadřuje postavení uchazeče ve srovnání s ostatními. Nejvyšší hodnota je 100, což znamená, že nikdo nebyl lepší než daný uchazeč.

Velmi nadaní respondenti, kteří se umístili v pětině nejlepších, byli při studiu VŠ na několika zahraničních pobytech. Alespoň na jednom zahraničním pobytu byli respondenti, kteří při přijímacích zkouškách byli v průměru na 74. percentilu. Uchazeči, kteří se do zahraničí studovat nevydali, byli v průměru na 69. percentilu.

Také respondenti, kteří při studiu absolvovali placenou stáž, měli lepší dispozice než jejich kolegové, kteří na stáži nebyli. Rozdíl v průměrných percentilech těchto skupin studentů byl bezmála 14 bodů.

Pětina nepovažuje VŠ pro práci za užitečnou

Nejvyšší podíl respondentů do šesti let po přijímacích zkouškách dospěl k magisterskému titulu. Byli to lidé, kteří při přijímání na školu prokazovali průměrně lepší předpoklady pro studium. Prakticky stejně bylo respondentů s bakalářským titulem i bez jakéhokoli titulu.

Šest let po zahájení studia pracovalo 61 procent respondentů na plný úvazek, 12 procent dále studovalo. Někteří podnikali a čtyři procenta respondentů byly ženy, které ve druhé fázi výzkumu byly na mateřské dovolené.

Pětina zaměstnaných respondentů nepovažovala pro svou práci za důležité mít vystudovaný nějaký vysokoškolský obor.

Reklama

Související články

Výběr článků