Hlavní obsah

Poradna: A dost, dávám výpověď!

17. 4. 2012, 7:00

Už vám podobná myšlenka proběhla hlavou? Stojí za vaším rozhodnutím rozvázat stávající pracovní poměr vyhlídka nového zaměstnání? Nebo vás prostě jen láká změna? Důvodů skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance může být nespočet, s čímž ostatně počítá i sám zákoník práce. Dnes se proto společně blíže podíváme na to, jak postupovat, když se sami rozhodnete takový krok učinit.

Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Ilustrační foto

Článek
Dobrý den, dnes jsem předložila svému zaměstnavateli výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Zaměstnavatel ji odmítl převzít, tak se chci zeptat, zda je k tomu oprávněn a jestli je i výpověď daná zaměstnancem vázána na zvláštní podmínky jako v případě zaměstnavatele, popřípadě na jaké? Budu mít nárok na odstupné?

Výpověď ze strany zaměstnance versus výpověď ze strany zaměstnavatele

Výpověď, jedna z možností, které nám zákoník práce nabízí k rozvázání pracovního poměru, bývá často přetřásána v souvislosti se zaměstnavatelem a negativními důsledky dopadajícími na propuštěné zaměstnance. Nesmíme však zapomínat, že zákon dává stejnou možnost také zaměstnanci, který, bude-li si to přát, může dát svému zaměstnavateli výpověď.

Zaměstnanec má dokonce širší možnosti v oblasti rozvázání pracovního poměru výpovědí než zaměstnavatel. Zatímco zaměstnavatel je svázán zákonem vymezenými důvody, jejichž užití musí vždy náležitě odůvodnit, a v určitých případech i stanovenými zákazy výpovědi, zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu, ba dokonce i bez uvedení důvodů.

Zákoník práce požaduje pouze, aby zaměstnanec dal výpověď písemně. Z dokumentu by mělo být zřejmé, kdo ji dává (jméno, datum narození a adresa zaměstnance), komu (název a IČ zaměstnavatele), a že se jedná o výpověď z pracovního poměru (ne tedy například často používaný nesmyslný termín „výpověď dohodou“). Zaměstnanec musí výpověď vlastnoručně podepsat a pak už stačí ji doručit zaměstnavateli.

Doručení výpovědi zaměstnavateli

V zásadě lze za vhodnou formu doručení výpovědi ze strany zaměstnance považovat jak formální doručení, tak doručení neformální - např. poštou, osobně, předáním nadřízenému zaměstnanci nebo i jiným způsobem. Postačí, když vámi podepsaný originál výpovědi jakýmkoliv způsobem dostanete do sféry zaměstnavatele, například na jeho recepci atp.

Ve vašem případě zaměstnavatel přijetí písemného vyhotovení výpovědi předávaného z vaší strany odmítl. Takovéto odmítnutí však z právního hlediska považujeme za doručení. Zaměstnavateli jste poskytla možnost, aby se s předmětnou písemností a jejím obsahem seznámil. Pokud ji nechtěl převzít, je to jeho rozhodnutí, výpověď byla i bez toho doručena a její účinky nastanou.

Výpovědní doba je stejná bez ohledu na to, zda je pracovní poměr rozvazován ze strany zaměstnavatele či zaměstnance. Činí dva měsíce (pokud jste si se zaměstnavatelem nedohodli její prodloužení) a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena. Pokud jste tedy předala výpověď zaměstnavateli v dubnu, váš pracovní poměr skončí k 30.6.2012 a v červenci již do práce nemusíte chodit.

Na odstupné však v této situaci nárok mít nebudete. Odstupné náleží zaměstnanci jen tehdy, pokud je pracovní poměr rozvazován dohodou nebo výpovědí zaměstnavatele z organizačních nebo specifických zdravotních důvodů, v žádném případě výpovědí zaměstnance.

Na co si dát pozor

Pokud se následně plánujete zaevidovat na příslušný úřad práce coby uchazečka o zaměstnání, doporučujeme vám ve výpovědi důvod rozvázání pracovního poměru vymezit, byť zákoník práce považuje za platnou i výpověď zaměstnance, která důvody neobsahuje. V případě rozvázání pracovního poměru bez vážného důvodu totiž budete mít nárok jen na sníženou podporu v nezaměstnanosti (45 % průměrného čistého měsíčního výdělku).

Odpovídaly  Nataša Randlová a Kateřina Beňasová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků