Hlavní obsah

Mimopražské firmy mohou získat půl miliónu na odborné konzultace

3. 9. 2010, 7:00
Právo, ťas

Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců mohou získat dotaci v hodnotě až 500 tisíc korun na odborné konzultace, které pomohou zdokonalit jejich podnikání. Nabízí jim to program Poradenství, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace. Podmínky získání finanční podpory v prodloužené výzvě tohoto programu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Článek

Cílem programu je napomoci k rozvoji malých a středních firem prostřednictvím spolufinancování služeb poskytovaných externími poradci. Díky dotaci teď budou moci získat zpět až 50 procent vynaložených nákladů.

Dotaci od 100 do 500 tisíc korun mohou získat firmy, které se rozhodnou využít služeb externích konzultantů pro rozvoj svého podnikání. Podpořit lze konzultace zaměřené na vylepšení stávajících výrobků či služeb nebo zdokonalení firemních procesů, které pomůžou například inovovat výrobní proces nebo zmodernizovat způsob distribuce výrobků či služeb.

Dotací je možné pokrýt i poradenské služby zaměřené na organizační inovace, třeba na zefektivnění komunikace se zákazníkem. Poslední podporovanou oblastí je poradenství za účelem marketingové inovace jako změna designu výrobků nebo poradenství k nové komunikační strategii. V rámci projektu nelze financovat pravidelné poradenské služby, jako třeba daňové poradenství nebo standardně poskytované právní služby.

Podpora jen pro mimopražské podnikatele

O finanční podporu mohou od 1. října 2010 do 31. ledna 2011 žádat podniky s maximálně 250 zaměstnanci, které působí v regionech České republiky, mimo území hlavního města Prahy. Úspěšné projekty si mezi sebe rozdělí dotaci v souhrnné hodnotě 50 miliónů korun, 100 – 500 tisíc na jeden projekt. Každý podnik může do aktuální výzvy přihlásit pouze jeden projekt.

Částka 50 miliónů korun byla  na financování externích poradenských služeb pro malé a střední podniky připravena už první výzvě programu Poradenství. Agentura CzechInvest obdržela od českých podniků celkem 204 projektů v hodnotě 65 miliónů korun, nejčastěji se jednalo o projekty zaměřené na konzultace směřující ke zlepšení firemních procesů a na organizační inovace. Celkem bylo v první výzvě programu Poradenství vydáno 134 rozhodnutí o udělení dotace za téměř 42 miliónů korun.

Žádosti o dotace lze podávat elektronicky

Žádost o dotace z programu Poradenství bude přijímat agentura CzechInvest prostřednictvím aplikace eAccount, která je online dostupná na adrese www.czechinvest.org. Doplňující informace k programu a jeho aktuální výzvy i k postupu podávání online žádosti o dotaci mohou podnikatelé získat na bezplatné informační lince o podpoře podnikání, která je jim k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin na telefonním čísle 800 800 777. Konkrétní dotazy mohou zájemci zasílat také emailem na adresu programy@czechinvest.org.

Program Poradenství je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který mezi podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, centra sdílených služeb a technologická centra v období 2007-2013 rozdělí 3,6 miliardy euro, tedy okolo 100 miliard korun. O dotaci mohou požádat podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy. Řídicím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem pro dotační tituly OPPI je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Reklama

Související témata:

Výběr článků