Hlavní obsah

Evropská komise chce zkvalitnit přípravu učňů na povolání

18. 10. 2017, 11:19
Právo, kil

Evropská komise přijala v uplynulých dnech návrh na vytvoření Evropského rámce pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu. Tato iniciativa je součástí nové agendy dovedností pro Evropu, která byla zahájena v červnu 2016. Souvisí také s evropským pilířem sociálních práv, který stanoví právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení.

Foto: DPA/Thierry Monasse, ČTK

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro pracovní místa.

Článek

Na základě konzultací bylo stanoveno 14 klíčových kritérií, s jejichž pomocí by členské státy měly rozvíjet kvalitní a účinnou učňovskou přípravu, což přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti a osobního rozvoje učňů, a tím k rozvoji kompetentní a kvalifikované pracovní síly, která bude uspokojovat potřeby trhu práce.

Více než tři a půl miliónu učňů v Evropě

„Díky přímému spojení teorie s praxí a vzdělávání s trhem práce je kvalitní a účinná učňovská příprava konkrétním příkladem pomoci mladým lidem při vstupu do světa práce, aby si našli své pevné místo v životě, a zároveň posiluje lidský kapitál Evropy. To má klíčový význam pro podporu konkurenceschopnosti našich společností a ekonomik,“ prohlásil místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen.

V Evropě je dnes okolo 3,7 miliónu učňů. Vysokoškolských studentů je asi 20 miliónů. Některé členské státy mají velmi dlouhou a úspěšnou tradici vzdělávání, jiné své systémy učňovské přípravy teprve vytvářejí nebo zlepšují.

Obecně 60 až 70 procent učňů přechází po ukončení své učňovské přípravy přímo do zaměstnání, v některých případech jejich počet dosahuje až 90 procent.

Návrh Evropského rámce pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu má přispět k plnění priority EU v oblasti pracovních míst, růstu a investic. Je součástí nové agendy dovedností pro Evropu a jejího záměru zlepšit kvalitu a relevantnost nabývaných dovedností.

Reklama

Související články

Výběr článků