Hlavní obsah

Česká studie odhaluje tajemství orientačního smyslu psů

22. 6. 2020, 21:11
Novinky,

Procházka lesem, najednou pes „chytne stopu“ a zmizí, to znají majitelé loveckých i „běžných“ psů. Není ale většinou proč se bát, zejména ti lovečtí disponují orientačním smyslem, který nečekaně skvěle funguje i v neznámém prostředí, kde psi nikdy nebyli a kde by člověk potřeboval mapu. Nejlepší přítel člověka totiž využívá magnetické pole Země.

Foto: ČZU

Ilustrační snímek k tématu tajemství psí navigace

Článek

Nová zjištění vycházejí z výzkumu psí navigace, který provedli vědci Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze.

Psi dokážou během navigace efektivně využívat magnetické pole Země prostřednictvím svého magnetického smyslu, jehož existence byla u psů potvrzena teprve nedávno.

Orientační schopnosti zvířat jsou podle ČZU doslova magické. Bez mapy a kompasu dokážou cestovat na druhý konec zeměkoule, aby se za několik měsíců vrátila bez bloudění zpět na své domovské místo. Lze téměř bezchybnou navigaci vysvětlit pouze použitím běžných smyslů? Jak zvířata řeší navigaci za tmy, mlhy či situace, kdy se dostanou na zcela neznámé místo?

Psi mohou svým čichem rozpoznat parazity malárie, ukázala studie

Na zřejmé zapojení smyslu, který byl lidem odepřen, odborníci upozorňují již delší dobu. Mohla by magnetorecepce (schopnost vnímat magnetické pole Země) vysvětlovat skvělé orientační schopnosti zvířat? U psa domácího byla schopnost vnímat magnetické pole Země opakovaně potvrzena teprve během posledních několika let.

Tříleté pozorování potvrdilo časté návraty zkratkou

Čeští vědci se chtěli na problematiku podívat hlouběji, využili tak vrozeného chování některých plemen loveckých psů, kteří jsou po generace šlechtěni, aby našli a sledovali stopu zvěře a následně se spontánně vrátili k majiteli.

„Během této činnosti se psi mohou dostat až do vzdálenosti několika kilometrů od majitele, a přesto nemají problém, aniž by je majitel musel přivolávat, ho v nepřehledném lesním terénu opět najít,“ uvedla Kateřina Benediktová z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

V Česku se šíří nové druhy klíšťat. Vědci prosí veřejnost o pomoc

Na 27 loveckých psů (převážně jezevčíků a teriérů) vědci vybavili GPS obojky a minikamerami a více než tři roky sledovali, jakým způsobem se psi po ukončení sledování stopy zvěře vraceli zpět. Vyhodnocením 622 návratů zjistili, že psi se k majitelům vraceli dvěma odlišnými způsoby. Prvním byl návrat po vlastní stopě („tracking“), jako druhý způsob psi využívali návrat zkratkou, tedy zcela novou trasou, často terénem, kde nikdy předtím nebyli („scouting“). Většina psů využívala v různém poměru oba dva způsoby.

Běh podle kompasu

„Porovnání těchto dvou způsobů přineslo překvapivá zjištění. Zatímco během použití trackingu psi nevykazovali žádné zvláštní chování, zcela opačná situace nastala při použití scoutingu,“ upozornil Hynek Burda z dané fakulty.

Nejen, že psi byli schopni se při použití scoutingu vracet k majiteli rychleji, ale projevilo se u nich i nikdy dříve nepopsané chování, které experti pojmenovali „kompasový běh“. Konkrétně: psi vracející se scoutingem začínali ve většině případů svůj návrat krátkým během podél severojižní magnetické osy, tedy jakýmsi „během podle kompasu“.

Toto chování pravděpodobně pomáhá se zarovnáním mentální mapy prostředí podle magnetického kompasu a tím k nastavení správného směru k majiteli, domnívají se výzkumníci. A to z toho důvodu, že teprve po tomto kompasovém běhu se psi začali stáčet směrem, kde na ně čekal majitel. Ukázalo se, že to není samoúčelné, ale přináší to psům i jisté výhody. Použití kompasového běhu výrazně zvyšovalo efektivitu návratu - psi byli schopni se k majiteli vracet kratší cestou, čímž šetřili čas a energii.

Chování nebylo ovlivněno plemenem, pohlavím ani velikostí psa, čímž lze vyloučit vizuální orientaci, které navíc bránila hustá lesní vegetace. Vliv neměla ani poloha Slunce nebo směr větru.

Psi také během puberty zažívají emocionální kotrmelce

Psi tím pádem skutečně dokážou během navigace efektivně a flexibilně využívat magnetické pole Země prostřednictvím svého magnetického smyslu, jehož existence byla u psů potvrzena teprve v nedávné době, předkládá tým z ČZU svůj pravděpodobný závěr.

Poznatek, že magnetické pole může poskytovat psům a obecně savcům univerzální zdroj informací potřebný pro navigaci na dlouhé vzdálenosti, může posunout výzkum magnetorecepce savců zcela novým směrem.

Reklama

Výběr článků