Hlavní obsah

Brněnští botanici přispěli k popisu evropské vegetace, který pomůže chránit přírodu

7. 12. 2016, 15:11
Novinky,

Vegetační ekologové z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně významně pomohli se sestavením historicky prvního úplného přehledu typů evropské vegetace. V mezinárodním týmu 32 rostlinných ekologů z 16 zemí, kteří na rozsáhlém materiálu pracovali více než 15 let, byli hned tři odborníci z MU. Systém pomůže zejména při vhodném plánování ochrany přírodních stanovišť.

Foto: Masarykova univerzita

Pobřežní duny – Gargano, Itálie

Článek

„Publikace s názvem Vegetation of Europe poprvé poskytuje solidní vědecký základ pro klasifikaci biotopů, která se používá při plánování ochrany přírody a monitorování, hodnocení a péči o přírodní stanoviště v Evropské unii i mimo ni,“ uvedl Milan Chytrý, který se podílel na celkové koncepci díla i na zpracování různých typů vegetace střední a východní Evropy.

Foto: Masarykova univerzita

Nivní louky a lesy - Česká republika

Téměř 1300 typů vegetace

V publikaci je evropská vegetace rozdělena do 1298 základních typů, které označují společenstva rostlin nacházejících se na území s konkrétními podmínkami vhodnými pro jejich růst, například složením půdy.

Foto: Masarykova univerzita

Louka s mečík střechovitým - Karpaty, Ukrajina

Foto: Masarykova univerzita

Nepříliš úrodná středomořská půda zarostlá křovinami - západní Kréta, Řecko

Foto: Masarykova univerzita

Borovice limba na horní hranici lesa - Alpy, Švýcarsko

Do různých typů vegetace autoři zařadili přes 13 tisíc rostlinných druhů a poddruhů. Studie pokrývá celou Evropu a přilehlé oblasti jako Grónsko a arktické ostrovy, Makaronézii (ostrovy západně od Gibraltaru), Kypr a Kavkaz.

Foto: Masarykova univerzita

Nízká borovice kleč nad horní hranicí lesa na návětrné plošině hory Schneeberg - pohoří Schneeberg, Rakousko

Foto: Masarykova univerzita

Zarostlé písečné stepi - Fülöpháza, Maďarsko

Foto: Masarykova univerzita

Smrkový les - pohoří Retezat, Rumunsko

Mezinárodní tým odborníků vedl Ladislav Mucina z University of Western Australia v Perthu. Z MU se do něj kromě Milana Chytrého zapojili Michal Hájek jako hlavní garant zpracování vegetace evropských rašelinišť a Lubomír Tichý, který vyvinul počítačový systém pro určování evropských vegetačních typů na základě údajů z databází.

Foto: Masarykova univerzita

Step s kopíčkem žlurým na pobřeží Černého moře - Bulharsko

Foto: Masarykova univerzita

Jihouralská step s porostem bělotrnu modrého - Rusko

Studiu vegetace se evropští vědci věnují už od počátku 20. století. Na terénním výzkumu se v uplynulých desetiletích podílely tisíce vědců, ti snímali lesy, louky, mokřady i vegetaci na člověkem ovlivněných místech. Až nyní se však podařilo obrovské množství dat sjednotit.

Foto: Masarykova univerzita

Vikev huňatá olysalá na ruderálním (rumištním) podkladu v Catanii - Sicílie, Itálie

Reklama

Související články

Za čtvrtstoletí zmizela desetina divočiny

12. 9. 2016, 21:09

Desetina rozlohy divočiny od roku 1993 zmizela. Konstatovali to ekologové z organizace World Conservation Society (WCS) v časopisu Current Biology. Vyplývá to...

Výběr článků