Hlavní obsah

Zámek Duchcov v průběhu letních prázdnin otevře nový prohlídkový okruh

25. 6. 2020, 12:26
Novinky, Ivana Kvasnicová

Zámek Duchcov, bývalá rezidence slavného šlechtického rodu Valdštejnů, se může pochlubit téměř osmisetletou historií. V průběhu letních prázdnin otevře nový prohlídkový okruh, ve kterém v rámci denních i nočních hraných prohlídek představí několik generací tohoto starobylého rodu.

Foto: zámek Duchcov
Článek

Město Duchcov vzniklo v místě starší trhové osady Hrabišín v krajině bažin. První zmínky o Duchcově pocházejí z kopiáře oseckého kláštera Codex damascus a vztahují se k roku 1240.

Na přelomu 15. a 16. století se Duchcov stává sídelním městem majitelů panství Kaplířů ze Sulevic. Na místě městského hradu, zničené v době husitských válek, vystavěl Pavel Kaplíř ze Sulevic nové sídlo.

Poslední z duchcovských Suleviců – Jan Kaplíř – prodal v roce 1527 Duchcov Děpoldu z Lobkovic za 19 600 míšeňských grošů. V držení Lobkoviců zůstal Duchcov více než 100 let. Po Děpoldově smrti synové požádali krále Ferdinanda, aby jim panství, královský lenní statek, přidělil do dědičného držení. Král jim vyhověl a v roce 1538 se stává majitelem Václav Popel z Lobkovic. Václav Popel dal rozšířit a přestavět sídlo na renesanční zámek, který užíval až do své smrti v roce 1574, ale jeho nástupci zde pobývali jen příležitostně.

Nejprve se roku 1583 ujal správy panství Jiří z Lobkovic, majitel hradu Střekov, který zastával významné státní funkce, byl královským radou a prezidentem apelačního soudu v Praze. Duchcovským udělil výsady na prodej vína a soli a dovolil jim vařit pivo v obecním pivovaru, dále nechal vybudovat špitál u kostela P. Marie a přestavět kostel sv. Jiří.

Po něm zdědil Duchcov bratr Adam Havel, dále syn Václav Vilém, než v roce 1621 přešlo držení Duchcova na jeho syna Františka z Lobkovic, který se ujal panství po dovršení plnoletosti v roce 1635, kdy byl povýšen do stavu říšských hrabat. František odkázal Duchcov své manželce Polyxeně Marii, která se po jeho smrti v roce 1642 podruhé vdala za hraběte Maxmiliána z Valdštejna. Tak přešlo panství do majetku Valdštejnů. Právě s Valdštejny je spojen největší rozkvět duchcovského panství a zámku.

„V průběhu letních prázdnin se bude na našem zámku otevírat nový prohlídkový okruh věnovaný rodině Valdštejnů, která zámek Duchcov vlastnila takřka tři sta let. Bude se jednat o apartmán hraběte Jiřího Viléma z Valdštejna a jeho ženy Pascaliny Metternichové, vnučky známého kancléře. Nově instalováno bude celkem devět místností v jižním křídle prvního patra zámku, zařízených podle inventáře z roku 1888. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například jídelnu, ložnici manželského páru a soukromé apartmány hraběte a hraběnky.

Nová instalace je jedním z hlavních výstupů letošního projektu Národního památkového ústavu Valdštejnové - lvi ve službách císařů. V rámci prohlídek bude na nové trase představeno hned několik generací této významné šlechtické rodiny. V pátek 21. srpna pak proběhnou tematické hrané večerní prohlídky s názvem Senzační proces dědiců hraběte Jiřího Valdštejna, kde se návštěvníci zábavnou formou dozví o soudním sporu o majetek, který proběhl krátce po smrti hraběte a byl významně sledován i tehdejším tiskem,” informovala Mgr. Lucie Šťastná, kastelánka zámku Duchcov.

Reklama

Výběr článků