Hlavní obsah

Výstava fotografa Jiřího Hrbka Setkání okamžiků oživila Purkrabství hradu Klenová

26. 9. 2019, 15:38
Novinky, Hana Jakubčíková Sádlíková

Setkání okamžiků – tak se jmenuje výstava fotografa Jiřího Hrbka, která byla slavnostně otevřena v polovině září na Purkrabství hradu Klenová. Výstavu připravila Galerie Klatovy/Klenová, příspěvková organizace Plzeňského kraje. Kurátorkou výstavy je Jolana Havelková, se kterou přinášíme rozhovor.

Foto: z archivu Jiřího Hrbka

Lars Danielsson - švédský jazzový basista, skladatel a hudební producent, 2018

Článek

Můžete představit výstavu Jiřího Hrbka Setkání okamžiků?

Jiří Hrbek (*1957) se řadu let věnuje dokumentární tvorbě – zejména tématům, která nachází v bezprostředním okolí. V želivském klášteře vznikl například jeho rozsáhlý soubor Premonstráti, v Ledči nad Sázavou pak fotografoval v místním stacionáři. Souběžně se zabývá i jinými náměty. Na výstavě představuje reportážní snímky z divadelního či hudebního prostředí a inscenované portrétní fotografie – tyto dvě oblasti se částečně prolínají a doplňují.

Portréty zejména z uměleckého světa představují početné dílo, které doprovází Hrbkovu tvorbu téměř sedmadvacet let. Postupně jej rozšiřuje o záběry výjimečných osobností převážně domácí scény. Soubor obsahuje fotografie muzikantů (Eva Turnová, Jan Spálený), fotografů a umělců (Jindřich Štreit, Olaf Hanel), spisovatelů (Benjamin Kuras, Jáchym Topol), ale také tváří z divadelního prostředí (Achab Heidler). Kolekce je obohacena o fotografie osobností jiných profesí (Jiří Kratochvíl - sládek želivského pivovaru). Výstava zahrnuje snímky i několika zahraničních hudebníků, například Jeffreyho Marshalla či Larse Danielssona.

Jakým způsobem fotograf oslovuje ty, které chce fotografovat? A jaká prostředí si pro fotografování vybírá?

Jiří Hrbek své objekty zájmu většinou cíleně nevyhledává, nechává je přirozeně vstoupit do své cesty při návštěvách vernisáží a koncertů. Některé fotografie vznikají bezprostředně přímo na místě, v případě inscenovaných snímků je pro autora důležité najít s oslovenými osobnostmi nejprve společnou řeč, cítit určitou blízkost a zájem pro společnou práci. Pak teprve může dojít k setkání, při němž vzniká snímek portrétovaného.

Při fotografování využívá Jiří Hrbek ateliéry, někdy mu poslouží galerie či jiný prostor, kde se tito lidé pohybují, pracují, žijí (portréty inscenuje až od roku 2012). Na fotografii je akcentován člověk, pozadí nebývá explicitně vyjádřeno, spíše naznačeno, v některých případech je ale figura zasazena do konkrétního prostředí.

Jaký je způsob fotografovy práce v případě inscenovaných snímků?

Způsob práce Jiřího Hrbka se pohybuje mezi inscenací a reportáží. Fotografovaná osobnost se před kamerou soustředí na rozhovor, ke kterému je autorem vyzvána - v momentech naladění na společné téma Jiří exponuje. Vzniklé snímky tak mnohdy balancují mezi bezprostředním záznamem výjimečného okamžiku, kde je patrné zpřítomněné gesto, momentální pocit – a inscenovaným, předem připraveným obrazem. V celém souboru pak živelněji působí snímky, kde se portrétovaný nehlídá, možná ani o fotografování neví - často jde o reportáž z hudebního či divadelního prostředí.

Výstava Setkání okamžiků je výběrem z mnohem širšího souboru černobílých fotografií, které sledují trajektorii autorových cest - nejen těch, které vedou k nejbližším přátelům a známým z Vysočiny, Hrbkova místa působení.

Expozice Jiřího Hrbka Setkání okamžiků bude na Purkrabství hradu Klenová k vidění do 31. října letošního roku.

Reklama

Výběr článků