Hlavní obsah

V Mošnově vznikne unikátní továrna pro výrobu ušlechtilých ocelí

15. 6. 2017, 14:27
Novinky, Lenka Hatlapatková

V červenci bude zahájena ve strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov stavba špičkově vybavené továrny Maestoso Advanced Materials pro výrobu speciálních ocelí a superslitin. Ty jsou do České republiky dováženy především z Německa, Anglie, Francie a Spojených států amerických.

Foto: Archiv Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s.
Článek

Unikátní továrna dá práci několika desítkám lidí a ročně plánuje vyprodukovat zhruba 5 tisíc tun vysoce speciálních materiálů.

Společnost Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a. s., která vznikla v roce 2006 odštěpením privatizovaného výzkumného ústavu od společnosti VÍTKOVICE, má již platné územní rozhodnutí stavebního úřadu i stavební povolení. Po šesti zahraničních investorech tak v této průmyslové zóně začíná stavět první česká firma.

Smlouvu o koupi 2,5 hektaru městských pozemků v mošnovské zóně podepsalo vedení firmy s primátorem města Ing. Tomášem Macurou, MBA, loni v dubnu a za pozemek společnost zaplatila 11 milionů korun.

„V tuto chvíli uzavíráme smlouvy se strategickými partnery v oblasti dodávek energií, jako jsou elektrická energie, plyn, stlačený vzduch či technické plyny. Již nyní mohu prozradit, že distributorem elektrické energie bude Českomoravská energetika s. r. o., člen skupiny UNICAPITAL DISTRIBUCE, která je zajímavou alternativou k monopolu ČEZ. Vedení společnosti vybralo jako svého partnera v dodávkách metalurgických technologií společností Consarc Engineering Ltd, která patří mezi tvůrce trhu s technologiemi a know-how umožňujícími výrobu těchto špičkových materiálů určených pro letecký a kosmický průmysl,“ popisuje jednotlivé kroky vedoucí k zahájení stavby továrny pro výrobu ušlechtilých ocelí Ing. Jiří Režnar, zástupce investora, společnosti Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace.

K předání staveniště generálnímu dodavateli, dojde v průběhu července. Firma dá v první fázi projektu práci 35 zaměstnancům, v době najetí technologie do plného provozu zde nalezne zaměstnání až 60 pracovníků, z toho 45 v dělnických profesích, 5 v technických profesích a 10 ve vyšším managementu a obchodním úseku.

„Pokročilá vakuová technologie výroby špičkových ocelí a superslitin s požadovanou mikročistotou a chemickou homogenitou ve střední Evropě zcela chybí, na východ od nás není jediná továrna, která by byla schopna tyto velmi žádané slitiny vyrobit, což potvrdila také rešerše společnosti Consarc engeenering. V Mošnově tak vznikne továrna s naprosto unikátní technologií a zařízením, která široko daleko nemá konkurenci,“ uvedl Ing. Jiří Režnar.

Česká republika tak získá větší nezávislost na těchto dodávkách a sama se stane dodavatelem zmíněných speciálních materiálů, jejichž poptávka v současnosti výrazně převyšuje nabídku. 

Investice do výstavby nového provozu na vývoj, výzkum a následnou výrobu vyspělých experimentálních a speciálních materiálů dosáhne téměř 750 miliónů korun, zhruba 40 procent bude hrazeno z vlastních zdrojů a 60 procent bude pokryto bankovními zdroji. Nová hala bude postavena na ploše o rozloze zhruba 14 tisíc metrů čtverečních a plocha celého areálu bude 2,5 hektaru. S dokončením stavebních prací, instalací pořízené technologie a kolaudací se počítá v roce 2018. 

Reklama

Výběr článků