Hlavní obsah

Školáci ze Stříteže a Krasňan oslavili Den Země výsadbou stromků

26. 4. 2014, 20:01 • Aktualizováno 27. 4. 2014, 11:26
Novinky, Kateřina Ernstová

Den Země slavili v pátek 25. dubna školáci ze Stříteže se svými kamarády ze slovenské obce Krasňany. Zajímavé dopoledne v přírodě v rámci akce nazvané Děti zvířátkům pro ně připravili členové Mysliveckého sdružení „Černá" Střítež-Vělopolí.

Foto: Kateřina Ernstová
Článek

V místním lese si žáci prohlédli přirozené nálety jedle ztepilé a borovice lesní. Revírník Lesů ČR, Petr Zelina, dětem vyprávěl o životě stromů a jejich významu pro člověka. Poté myslivci rozdali smrčky, vykopali jámy a malí nadšenci se pustili do práce. Pět desítek nových stromků své místo našlo vedle lesa Řáholáček, který vysadili a slavnostně pojmenovali střítežští školáci v roce 2006.

„Snažíme se dětem ukázat, že myslivost není jen lov a zabíjení. Učíme je, jak se v lese chovat, jak chránit přírodu a životní prostředí. Dnes jsme vysadili padesát smrků. Za pár let se na ně přijdou podívat i se svými dětmi," uvedl Viktor Zawadzki, myslivecký hospodář.

Nechybělo ani oblíbené opékání párků na kraji lesa. Po vydatné svačince si školáci vyslechli zajímavou přednášku o lesní zvěři. Dozvěděli se, co v myslivecké mluvě znamená pojem morda, světlo, slechy nebo prut a jak probíhá výcvik loveckého psa. Při procházce lesem si prohlédli krmelec a zkusili pojmenovat různé druhy dřevin ve slovenštině i češtině.

„Slovenské děti mluví podobně jako my," řekla osmiletá školačka ze Stříteže. „Jenom nemají písmenko ř. Treba znamená česky třeba a dom je dům. Ale když jsme se zkoušeli v anglických slovíčkách, nerozuměli jsme si vůbec."

Zajímavé aktivity se zaměřením na kulturu, tradice a přírodu pořádají učitelé ze Stříteže a Krasňan od září 2012. Děje se tak zásluhou projektu na podporu přeshraniční spolupráce základních škol mikroregionu obcí povodí Stonávky a Terchovskej doliny.

Prostřednictvím zážitkových programů žáci poznávají tradiční zvyky v regionech (Deti prenesené do minulosti), učí se zásadám správného chování v přírodě a její ochraně (Děti zvířátkům), pozorují hvězdy (Malí hviezdári), proměňují se v mladé záchranáře a hasiče (Jeden den hasičem), na dopravním hřišti si osvojují pravidla bezpečnosti v dopravním provozu (Den dopravnej výchovy).

Mají také možnost prezentovat a porovnat své nadání ve zpěvu a sportu při soutěžích Rozvíjej se, poupátko a Olympiáda mikroregiónov. K oblíbeným aktivitám patří rovněž Den zdravej výživy, akce spojená s výstavou a ochutnávkou zdravých pokrmů.

Jak uvedla Dagmar Machálková, ředitelka Základní a Mateřské školy Střítež, tyto programy přinášejí dětem obou škol nejen cenné poznatky, ale také jim umožňují navazovat nová přátelství. Stejně tak pro učitele jsou výměnné akce velkým zdrojem inspirace, kterou mohou využít při své pedagogické praxi.

Reklama

Výběr článků