Hlavní obsah

Romantickým kostelíkem sv. Ducha v Dobrušce zněla krásná komorní hudba

4. 10. 2015, 20:23
Novinky, Dana Ehlová

V sobotu 3. října bylo na programu Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka třetí pokračování v podobě koncertu Bennewitzova kvarteta a klarinetisty Igora Františáka, které se uskutečnilo v krásných prostorách kostelíku sv. Ducha v Dobrušce.

Foto: MHF F.L.Věka (archiv)

Romantický kostelík sv. Ducha v Dobrušce byl svědkem dalšího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka.

Článek

Také třetí koncert jako by v základních rysech kopíroval předchozí dva. Opět vystoupili vynikající umělci, opět zněla krásná hudba a opět se tak stalo za velkého zájmu hudebních příznivců, kteří zcela zaplnili všechna místa k sezení, včetně mnoha přístavků a lavic na kůru.

Úvod patřil Smyčcovému kvartetu Es dur op. 33/2 "Žert" od Josepha Haydna. Ještě předtím však Štěpán Ježek z ansámblu nesoucího jméno houslisty Antonína Bennewitze (1833 - 1926), jenž se zasloužil o vytvoření české houslové školy, přiblížil posluchačům osobnost autora a jeho tvorbu.

Haydn byl nesmírně plodný skladatel, o čemž svědčí na tisíc dvě stě skladeb, které po sobě zanechal. Jen smyčcových kvartet napsal kolem osmdesáti, a přesto je každé originální a v žádném se motivy neopakují. Svůj smysl pro humor přenášel Haydn často i na notový arch, což mohli zaznamenat i návštěvníci koncertu ve finále jeho skladby.

Poté už přišel na scénu klarinetista Igor Františák, aby spolu s Jakubem Fišerem, Štěpánem Ježkem, Jiřím Pinkasem a Štěpánem Doležalem zahráli Kvintet B dur op. 89 pro klarinet a smyčce Antonína Rejchy.

Pro tuto komorní hudbu zvolil umělecký ředitel a dramaturg festival Pavel Svoboda jistě naprosto záměrně historií prodchnuté prostory romantického dobrušského kostelíka sv. Ducha, které jsou pro ni jako stvořeny a jednoznačně umocňují dojmy všech zúčastněných.

Závěrečná část koncertu patřila Kvintetu h moll op. 115 Johannese Brahmse a bylo to opravdové vyvrcholení koncertu. Štěpán Ježek o skladateli prohlásil, že byl nesmírně sečtělý a základ komponování spatřoval v básni.

Posluchači poté, co utichly nástroje umělců, určitě dali houslistovi Bennewitzova kvarteta za pravdu, že se prostřednictvím hudby Kvinteta h moll op. 115 Brahms dívá zpětně na svůj život, hloubá nad ním a do skladby vložil jeho intimní a velice senzitivní hodnocení.

Dlouhotrvající závěrečný potlesk a ovace vestoje jsou dalším – k velké potěše organizátorů – pravidelně se opakujícím jevem koncertů MHF F. L. Věka a také členové Bennewitzova kvarteta spolu s Igorem Františákem byli jimi odměnění. Nutno dodat, že naprosto právem.

Věkův hudební festival pokračuje v neděli 11. října koncertem komorního sboru Martinů Voices se sbormistrem Lukášem Vasilkem, který se uskuteční od 19 hodin v klášterním kostele Narození Páně v Opočně, a jeho součástí bude i krátká přednáška hlavního organologa Národního památkového ústavu PhDr. Petra Koukala, PhD.

Reklama

Výběr článků