Hlavní obsah

Přerovské muzeum už brzy nabídne výstavu Morava nově zakreslená

3. 5. 2018, 10:04
Novinky, Romana Nitková

Ve čtvrtek 10. května bude v Přerově slavnostní vernisáží otevřena výstava Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa, co bylo před ní a po ní. Výstavu přerovské muzeum připravilo ve spolupráci s Geografickým ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity.

Foto: Lucie Mazáčová

Morava nově zakreslená. Komenského mapa Moravy, co bylo před a po ní.

Článek

Výstava se věnuje autorům čtyř původních map Moravy - Pavlu Fabriciovi, Janu Amosi Komenskému, Georgu M. Vischeru Tyrolskému a Janu Kryštofu Müllerovi.

Každá stará mapa není jen technickou kresbou, ale také uměleckým dílem. Krása starých map přitahovala pozornost již v době jejich vzniku a čas jim na atraktivnosti neubírá. Návštěvníci budou moci sledovat proměnu stylu výzdoby map v průběhu dvou staletí. Území Moravy bylo poprvé zakresleno na samostatnou mapu v roce 1569, a brzy poté se objevovaly první odvozená díla.

Výstava v Přerově představí různé typy map ze 16.–18. století, u odvozenin Fabriciovy a Komenského map se jedná o kompletní sady. Každá mapa má svůj příběh plný zajímavých souvislostí. Například Fabriciovu mapu přebírali vydavatelé prvních atlasů (Ortelius a Mercator), kterým se neúspěšně snažila konkurovat rodina de Jode, jejichž práce se dochovaly jen velmi vzácně a budou součástí výstavy v přerovském zámku.

Velice poutavý příběh vypráví mapy odvozené z Komenského díla, které se objevilo v Amsterodamu právě v době vypuknutí velkého konkurenčního boje kartografických dílen. V krátké době tak vzniklo hned několik tiskových desek, mezi nimi také dobový plagiát, jenž bude možné na výstavě detailně srovnat s oběma jeho předlohami.

Mezi nejlákavější exponáty spojené s Müllerovou mapou patří tiskové desky s mědirytinou z roku 1762 zapůjčené z majetku Arcibiskupství olomouckého. Atraktivním exponátem budou také tzv. novotisky, tedy jen dva roky staré mapové listy, které vznikly v roce 2016 tiskem z dochovaných originálních desek Müllerovy mapy původní technikou. Jejich vznik přiblíží krátké dokumentární video. Muzeum také chystá pro návštěvníky jedno překvapení, které bude odhaleno až na vernisáži výstavy.

Práci kartografů při zaměřování terénu přiblíží několik maket jednoduchých starodávných měřických přístrojů a bohatá obrazová dokumentace k jejich využití. Připraveno bude také několik dalších interaktivních prvků, které pomohou návštěvníkům proniknout do tajů proměny mapového zákresu v průběhu staletí.

Vernisáž výstavy Morava nově zakreslená. Komenského mapa Moravy, co bylo před a po ní se uskuteční ve čtvrtek 10. května v 17.00 hodin ve Slavnostní zámecké síni města Přerově. Zúčastní se jí oba autoři části výstavy o mapě Jana Kryštofa Müllera - Mgr. Zdeněk Stachoň, Ph.D. a Mgr. Josef Chrást z Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během vernisáže zazní také skladby barokních autorů v podání přerovského pěveckého sboru Vocantes pod vedením sbormistra Michala Sabadáše.

Další informace: Mgr. Helena Kovářová, tel. 581 250 544 e-mail: kovarova@prerovmuzeum.cz 

Reklama

Výběr článků