Hlavní obsah

Nejhezčím městem Moravy je historická metropole Olomouc

20. 4. 2018, 7:38 • Aktualizováno 20. 4. 2018, 7:39
Novinky, Vratislav Konečný

Olomouc je jedním z nejhezčích měst u nás. Do několika vět její půvab vtěsnat nelze, i když samozřejmě vady na kráse tu jsou, ale historicky je to skvost. Taky těch dějinných událostí, které město zastihly, je nepočítaně.

Foto: Vratislav Konečný

Barokní sloup Nejsvětější trojice je na Seznamu UNESCO

Článek

Od vraždy posledního Přemyslovce Václava III. (1306) po císařskou abdikaci Ferdinanda V. (1848) na rakouský trůn ve prospěch Františka Josefa I.  

Zničující Švédové 

Návštěv se tu na nejvyšší úrovní odehrálo mnoho, těch nižších nelze vyčíslit. Byli tu císaři, papež, prezidenti… Olomouc byla městem pevnostním, Moravou se hnala vojska ze všech světa stran. Ale je tu také Olomouc církevní, kostelů je tu mnoho, hlavně baroko bylo k městu štědré, biskupství olomoucké vzniklo v roce 1063.

V roce 1777 bylo povýšeno na arcibiskupství, je nejstarší existující institucí v České republice, velmi významnou stavbou je Arcibiskupský palác, který nechal postavit v letech 1665 až 1685 biskup Karel II. z Lichtenštejnu-Kastelkornu. Stojí na místě renesanční budovy zničené za třicetileté války.

Právě války ohrožovaly město nejvíce, třicetiletá byla opravdu devastující. A to se věřilo, že přes prstenec hradeb a pevností se do města nepřítel nedostane. Jenže Švédům velel generál Lenart Torstenson. Roku 1642 město dobyl a usadil se tu na osm let. Morava jen úpěla. Když odtáhl, zbylo tu téměř velké nic.

Ferdinand III. nechal roku 1655 město vyhlásit pevnostním, vznikla tu jedna z největších barokních pevností v Evropě. Opevnění se osvědčilo při pruském obléhání 1758, od té doby se město nikdo nepokusil oblehnout. Unikátní fortový věnec kolem města vznikl až po roce 1850.

Na konci 19. století se začalo s bouráním hradeb, naštěstí ne všude, nádhernou památkou je Korunní pevnůstka či Fort II Radíkov nad Svatým kopečkem.

Poslední Přemyslovec

Václava III., s nímž vymřeli Přemyslovci po meči, tu u kostela neznámý útočník zavraždil při panovníkově cestě do Polska. Krále nikdo v oblibě neměl, pil a rozdával majetek na všechny strany, pak si to ale pod tlakem šlechty rozmyslel, a zase bral zpátky. To se řadě lidí nelíbilo, a když si ještě usmyslel, že bude polským králem, přišly tři rány dýkou. 

Skvostem je Klášterní Hradisko, proslulý klášter, nejdříve benediktinský, poté premonstrátský, vypalovaný, ničený. "Hanácký Escorial" poslal do výslužby v roce 1748 Josef II. Objekt sloužil jako špitál, část je nyní přístupná. 

Svatý Kopeček září dodaleka 

Svatokopečská katedrála je olomouckým symbolem, na vrchu nad městem září barokní komplex dodaleka. Na Kopečku je také zoo, jedna z našich nejhezčích.

Dvě spojená náměstí v centru Horní a Dolní jsou obestavená historickými domy, na radnici najdete celosvětový unikát, orloj se socialistickou tematikou. K tomu nutno připočíst obří sloup Nejsvětější trojice, zapsaný na Seznamu UNESCO, mně se moc líbí želví kašna z dob nedávných.

Město univerzitní

Olomouc je městem univerzitním, je tu množství vysokých škol, po Praze je druhou největší památkovou rezervací. Právě množství studentů přináší mnoho kulturních akcí. 

Kdo nenavštívil Olomouc, může jen litovat, kdo navštívil, rád se vrací.

Reklama

Výběr článků