Hlavní obsah

Jak a kde se staví v městském obvodu Ostrava-Jih

13. 7. 2017, 17:27
Novinky, Josef Zajíc

O prázdninách, v letních měsících, kdy je teplo, se hodně staví. V městské obvodu Ostrava-Jih právě probíhají stavby liniové. Budují a staví se cyklostezky, provádí se rekonstrukce ulic, aby po prázdninách bylo zase kus nových a bezpečných stezek, chodníků, ulic, silnic a cest.

Foto: Josef Zajíc

Ostrava 13.7.2017 Jak se staví v městském obvodu Ostrava - Jih. Cyklotrasa P. Napojení u zastávky Kolonie Jeremenko.

Článek

V městském obvodu Ostrava-Jih se podél tramvajové tratě, která kopíruje ulici Místeckou, staví "Cyklotrasa P - průchodnost ulice Starobní, Provaznická a Dr. Martínka".

Cyklostezka navazuje na již průjezdnou cyklostezku od zastávky tramvají Kolonie Jeremenko, pokračuje směrem na jih okolo zastávky Moravská dále až ke křižovatce ulic U Haldy a Hačiské, kde bude stavba okolo ulic Provaznické navazovat na ulici Dr. Martínka.

Investorem stavby je Statutární město Ostrava, Stavbu provádí Ostravské stavby a. s. Smluvní cena se zhotovitelem je 14 459 501,45 korun včetně DPH, předpokládaný termín dokončení je listopad 2017 (pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti).

Další stavbou je rekonstrukce, z pohledu od rondelu, levé části velmi frekventované ulice Dr. Martínka.  V roce 2016 se konala rekonstrukce pravé části. Na tuto část je převedena veškerá doprava v obou směrech, a to i zastávky autobusů městské hromadné dopravy.

Ulice je kompletně vyfrézovaná ve vzdálenosti zhruba 820 metrů. V současné době probíhá výměna obrubníků na obou stranách ulice, výměna zálivu pro stanoviště autobusů u zastávky autobusů Poliklinika. Bude položen nový živičný povrch a následně položeno vodorovné dopravního značení. 

Stavba je financována z neinvestičních prostředků statutárního města Ostravy. Zadavatelem stavby jsou Ostravské komunikace a. s. Zhotovitelem stavby je firma FIRESTA - Fišer, rekonstrukce stavby a. s. ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi, a. s. Náklady na stavbu jsou 8 546 058 korun bez DPH a předpokládaný termín ukončení je do 31. července 2017.

Reklama

Související témata:

Výběr článků