Hlavní obsah

Čipování psů ve Frýdku-Místku je kompenzováno úlevou na poplatku

8. 4. 2015, 11:56
Novinky, Jana Matějíková

Ve Frýdku-Místku platí od roku 2006 povinnost trvalého označení psů chovaných na území města, a to tetováním nebo mikročipem. Dosud pořizovalo mikročipy město. Následně je předávalo pěti veterinářům, kteří na základě smluvního vztahu psy čipovali. Chovatel získal na úhradu nákladů zhruba 400 korun.

Foto: Jana Matějíková

pes

Článek

Od dubna dochází ke změně. Chovatelé získají jednorázovou úlevu na poplatku ze psů ve výši 400 korun.

Důvodem změny způsobu přispívání města na čipování nebo tetování psů je především snížení administrativy, která zahrnovala jak zajišťování a nákup mikročipů, tak i proplácení nákladů spojených s povinným označováním psa, ale také skutečnost, že chovatelům byly propláceny náklady jen v případě, že psa nechali načipovat u smluvních veterinářů.

„Nový systém šetří čas i peníze. Chovatelé budou moci načipovat  psa u kteréhokoliv veterináře a město již nebude muset vynakládat prostředky na zajištění administrativy se zajištěním čipů a proplácením jejich aplikace. Jednoduše poskytne chovatelům při předložení potvrzení o trvalém označení psa čipem nebo tetováním jednorázovou úlevu na poplatku ze psů, a to ve výši 400 korun,“ řekl náměstek primátora Jiří Kajzar s tím, že pokud někdo přihlásí psa do evidence v závěru roku, bude mu poměrová část úlevy převedena do roku následujícího. Úleva může být poskytnuta za života psa pouze jednou.   

V případě důchodců, u kterých činí poplatek 200 korun za rok, bude úleva poskytnuta po dobu dvou let tak, aby v součtu činila 400 korun.

Chovateli psa, který je osvobozen od poplatku (držitel průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek…) bude v souladu s vyhláškou města vyplacen příspěvek ve výši čtyři sta korun v hotovosti.  

Ve Frýdku-Místku je evidováno zhruba 4100 psů. Trvale označeno čipem nebo tetováním je ročně 300 až 400 psů.

V praxi: Chovatel si podle vlastního výběru zvolí jakéhokoliv veterináře (i mimo město), u kterého nechá psa trvale označit čipem nebo tetováním. Za aplikaci čipu nebo provedení tetování na místě zaplatí a nechá si vystavit potvrzení o označení psa s uvedením registračního čísla mikročipu či čísla tetování, které následně předloží na magistrátu při přihlašování psa do evidence. Chovatel má povinnost přihlásit psa do evidence do 15 dnů ode dne označení psa. Na základě potvrzení od veterináře získá úlevu na poplatku za psa ve výši 400 korun. Pokud se tak stane v závěru roku, bude mu poměrová část úlevy převedena do roku následujícího.  

Reklama

Související témata:

Výběr článků