Hlavní obsah

Čeští turisté objevují slovenskou Holíč

6. 7. 2017, 18:55
Novinky, Jiří Smutný

Zatímco v dobách Československa se do Holíče prakticky nejezdilo, dnes je to jinak. Pro mnohé návštěvníky z České republiky je toto malé západoslovenské město buď přímo cílem jejich cesty, nebo alespoň jednou ze zastávek na putování po Slovensku.

Foto: Jiří Smutný

Holíčský zámek

Článek

Přestože ani dnes není Holíč nějakým mimořádným turistickým lákadlem, můžeme před hotely, obchody i kulturními památkami vidět mnoho aut s označením CZ, zejména z jižní Moravy. Faktem je, že kdo chce, může i zde najít řadu zajímavých památek.

Tou největší je jistě zámek. Po velmi dlouhou dobu se o chátrající objekt nikdo nestaral a v důsledku toho vypadá stavba ještě dnes dosti odpudivě. Historii má však dlouhou, na místě stávala hraniční pevnost již v 11. století. Od té doby se mnohokrát změnili její majitelé i vzhled.

Současnou pozdně barokní podobu objekt získal v polovině 18. století, kdy jej převzal František Štefan Lotrinský, manžel Marie Terezie, a nechal tehdejší protitureckou pevnost přestavět na reprezentativní letní sídlo císařské rodiny.

V roce 1989 se objekt stal majetkem města. To záhy pochopilo, že desítky miliónů eur na opravu nemá a mít nebude, takže zámek prodalo soukromé firmě. Ta sice měla velké plány, ale do oprav se nikdy nepustila. A tak město v roce 2007 odkoupilo zámek zase zpět a současně ho zpřístupnilo. Zda a kdy se jeho stav alespoň částečně přiblíží tomu, kdy byl zámek plně funkční, záleží pouze na tom, zda se podaří sehnat potřebné finance.

Z dalších památek si lze prohlédnout několik sakrálních staveb. K těm starším patří kostel Božského Srdce Ježíšova, dostavěný roku 1397 a do roku 1786 sloužící jako farní. Původně gotický chrám má kromě hlavního oltáře i dva boční. Jeden je zasvěcený Panně Marii, druhý sv. Martinovi.

Současný farní kostel sv. Martina byl postaven v letech 1752 až 1755 pro řád kapucínů a zasvěcený sv. Františkovi z Assisi. Po zrušení řádu se v roce 1786 stal farním kostelem sv. Martina. Kromě hlavního oltáře se zobrazením sv. Martina má i dva boční. Jeden je zasvěcen sv. Antonínu Paduánského, druhý sv. Janu Nepomuckému.

Z dalších sakrálních staveb lze uvést evangelický kostel z roku 1787, nacházející se v řadové zástavbě podél cesty na Bratislavu, nebo loretánskou kapli Panny Marie Loretánské, stojící pár metrů od kostela Božského Srdce Ježíšova na základech někdejší románské stavby. Památkou je i kamenný větrný mlýn holandského typu, dnes jediný na Slovensku.

V centru města kolem hlavní silnice se nacházejí bývalé řemeslnické domy. V 17. století v nich byly keramické pece a dílny, které následně umožnily vznik holíčské keramiky. V roce 1755 zde začal budovat manufakturu na její výrobu F. Š. Lotrinský. Výrobky se staly významnými a žádanými a hlavním odběratelem byl císařský dvůr.

Reklama

Výběr článků