Hlavní obsah

Bravo! pro pěvkyni Dagmar Peckovou a varhaníka Pavla Svobodu v Přepychách

15. 7. 2018, 13:55
Novinky, Dana Ehlová

Mimořádný zájem o místa v kostele sv. Prokopa v Přepychách, který předcházel benefičnímu koncertu mezzosopranistky Dagmar Peckové a varhaníka Pavla Svobody, byl předzvěstí, že tuto obec pod Orlickými horami se šesti stovkami obyvateli čeká v pátek 13. července mimořádná hudební událost.

Foto: Dana Ehlová

Dagmar Pecková a Pavel Svoboda okouzlili Přepychy.

Článek

Předpoklady se do puntíku potvrdily. Dominanta Přepych doslova praskala ve švech – návštěvníci koncertu zcela zaplnili všechny lavice, přístavky, část kůru, byli i takoví, kteří dokonce stáli.

Výjimečnou událost si nenechaly ujít ani výrazné osobnosti kultury, jejichž život či tvorba jsou spojeny s regionem – básník, spisovatel, textař a moderátor Miloň Čepelka, hudební skladatel Luboš Sluka nebo výtvarnice Jarmila Haldová. Všem se stalo odměnou umění interpretů a nevšední zážitek, který si odnášeli do svých domovů.

Program zahájila Partita in G Johanna Pachelbela, během níž Pavel Svoboda s bravurou rozezněl obnovený nástroj v přepyšském kostele, jehož záchranu před několika lety sám inicioval.

Následovala Ave Maria Charlese Gounoda, kdy poprvé zazněl mezzosoprán Dagmar Peckové. Posluchači si vychutnávali umění pěvkyně nejen sluchem, ale díky videoprojekci z kůru na plátno před oltářem i vizuálně.

V Preludiu g moll BWV 535 stejně jako v Toccatě a fuga d mol BWV 565 dokázal Pavel Svoboda svoji fascinaci Johannem Sebastianem Bachem, jehož varhanní dílo má v plánu kompletně nastudovat a veřejně uvést.

Oba umělci pak excelovali při Biblických písních Antonína Dvořáka, považovaných za vrchol skladatelovy písňové tvorby. V jednom z nejvýznamnějších výtvorů tohoto žánru vůbec dali Dagmar Pecková a Pavel Svoboda vyniknout nevšední melodické kráse písní a skladby hlubokého duchovního obsahu se nesly svatostánkem v Přepychách jako poselství směrem k několika stovkám posluchačů, kteří si provedení vychutnávali plnými doušky od začátku do konce.    

Pak varhany utichly, dozněla poslední slova skladby Zpívejte Hospodinu píseň novou, ale kostel neztichl. Naopak. Ovace vestoje doprovázely kroky obou interpretů z kůru až před oltář. Ani poté však neustaly a přiměly pěvkyni i varhaníka k návratu ke královskému nástroji a přídavku.

„Chtělo se mi zvolat: Bravo!“ prozradila Miroslava Nováková, jež neváhala přijet až z Kostelce nad Orlicí - svými slovy tak vyjádřila dojmy většiny přítomných.

"Bravo!" si ovšem zaslouží i částka z dobrovolného vstupného. Mimořádný zájem o koncert a špičkové výkony umělců se odrazily v rekordním výtěžku této benefice - 46 660 korun.

Výnos z vystoupení Dagmar Peckové a Pavla Svobody byl totiž určen na financování zvonu sv. Jiří, který v dubnu tohoto roku odlil v Holandsku zvonařský mistr Manoušek a který už čeká v kostele sv. Prokopa na své vysvěcení.

Výsledek tedy předčil všechna očekávání a stal se dalším výjimečným faktem spojeným s touto beneficí.

Reklama

Výběr článků