Hlavní obsah

V pražské nemocnici vzniklo unikátní pracoviště pro budoucí zdravotní sestry

3. 12. 2022, 13:03 – Praha 4

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze bylo otevřeno detašované pracoviště praktické výuky budoucích praktických a diplomovaných všeobecných sester z Církevní SZŠ Jana Pavla II. Jde o první pracoviště tohoto druhu v ČR v rámci fakultních nemocnic. Celkově jde o více než 60 studentek a studentů v oborech praktická sestra, všeobecná sestra a VOŠ.

Budoucí zdravotní sestry se učí na novém detašovaném pracovišti v Thomayerově nemocnici.Video: Novinky

 
Článek

„Na tomto detašovaném pracovišti probíhá výuka předmětu ošetřovatelství – cvičení. Toto prostředí by mělo imitovat to nemocniční a učí se tady péči o pacienta a všechny ošetřovatelské postupy, které budou potřebovat při výkonu svého povolání,“ sdělila Novinkám ředitelka Církevní SZŠ Jana Pavla II. Marie Šiková.

Výuka v praxi probíhá již od prvního ročníku a ve třetím roce studia se studenti posouvají od figurín k reálným pacientům.

„Máme tady moderní polohovatelná lůžka s elektrickým ovládáním, potom jsou to různé figuríny pro ošetřovatelskou péči, jsou to jednotlivé modely a trenažery, kde si studenti vysvětlí třeba aplikace klysmatu nebo asistenci u cévkování,“ popsala Šiková.

Foto: Novinky

Nyní se studenti druhého ročníku učí kapitolu péče o vyprazdňování.

„Teď jsou v prvním čtvrtletí druhého ročníku, takže probírají kapitolu péče o vyprazdňování. Teď jim bude začínat kapitola, která se bude týkat podávání léků v různých formách. Bude tam i podávání léků injekční formou a pak je další velká kapitola, která se týká odběru biologického materiálu,“ vysvětlila ředitelka Šiková.

Praktická výuka předmětů je zaměřena na ošetřovatelství a cvičení v prvním a druhém ročníku a ošetřování nemocných ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. V oboru diplomovaná všeobecná sestra – VOŠZ SŘMR se jedná o výuku předmětů ošetřovatelské postupy v 1. ročníku a patologie ve 2. ročníku.

„V prvním ročníku mají dvě hodiny cvičení a jednu hodinu teorie, ve druháku jsou to dvě hodiny teorie a čtyři hodiny cvičení,“ vysvětlila Šiková.

Foto: Novinky

Detašované pracoviště využívají studenti druhého ročníku šest hodin týdně.

„Studenti by od nás měli odcházet plně připraveni na reálnou praxi, realita je ale vždycky trošku jiná,“ upozornila ředitelka školy. „I tam chodí s odbornými učitelkami, které je doprovází,“ doplnila.

Na samotné praktické výuce se podílí kromě vyučujících z Církevní SZŠ také vybraní zdravotníci z FTN v určených oborech (např. interna, chirurgie, URL, pediatrie atp.), kteří budou předávat své zkušenosti a praktické dovednosti budoucím zdravotním sestřičkám.

„V rámci výuky mají u nás studenti k dispozici veškeré potřebné zdravotnické vybavení a zázemí pro realizaci praktické výuky jako takové, a to například pacientská lůžka, zdravotnické pomůcky pro manipulaci s pacientem, vozík pro handicapované, vybavení pro nácvik osobní hygieny pacienta, potřebné počítačové vybavení a mnoho dalšího,“ řekla Jaroslava Mrkvičková, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání z FTN.

Foto: Novinky

Při výuce se používá nejmodernější vybavení.

Reklama

Výběr článků