Hlavní obsah

Podobenství a balady malíře Josefa Jíry

14. 5. 2014, 9:51
Právo, Peter Kováč

V Boučkově statku na Malé Skále v severních Čechách najdeme až do konce září festival tvorby Josefa Jíry (1929-2005), velikána české malby 20. století.

Foto: PRÁVO – Peter Kováč

Josef Jíra, Milenci, 1974, kvaš, ze soukromé sbírky

Článek

Do začátku července je tam vystaveno sto obrazů a kvašů, které se vztahují ke zdejší krajině i k malířovým cestám. Výstavu z pozůstalosti připravila k umělcovým nedožitým pětaosmdesátinám Ivana Jírová, jedna ze strážkyň jeho výtvarného odkazu.

Poklidné Maloskalsko u Turnova, kam kdysi zajížděli Otakar Nejedlý, Vincenc Beneš, Rudolf Kremlička nebo Max Švabinský, bylo pro Jíru vedle Prahy druhým domovem. Choval tam koně a vlastnil rybníček.

Boučkův statek byl jeho dítětem – vybudoval tam na vlastní náklady galerii s řadou zajímavých uměleckých děl, obrazy malířů počínaje a ateliérovými objekty sklářských výtvarníků konče. Pro kapličku sv. Vavřince vytvořil Čtrnáct zastavení Krista na křížové cestě.

Především mu ale kraj povodí Jizery nabízel řadu námětů pro jeho imaginaci. Do malířských vizí rodných severních Čech nejednou zakomponoval jako symboly chycené ryby, rozkvetlé pupeny velikonočních kočiček, smutné oči koní, zasněné milence nebo křížek u cesty připomínající utrpení.

Ve druhé polovině turistické sezóny bude pro návštěvníky Malé Skály připravena další Jírova výstava věnovaná portrétům, ilustracím, obrazům i zvláštním kolážím ze dřeva a plechu s tématem Erbenovy Kytice. Ta byla v jeho pojetí malým zázrakem. Literární balada se totiž stala principem jeho výtvarného tvoření. Šlo mu vždy o příběh, v němž se propojují báje, legenda a historie, příroda i lidský osud a vše je podáno s lyrickým soucítěním, což dokázal vyjádřit barvou a kompozicí. Vystaveny budou i vitraje z 60. až 90. let, z nich většina čerpala inspiraci ze Starého a Nového zákona.

Umělec používal Bibli jako podobenství, objevoval v ní tajemství i moudrost dávných příběhů. Znalec by řekl, že to jsou archetypy, pravzory lidského osudu, které se staletí po staletí stále znovu a znovu opakují v každé generaci.

Jírova výstava je zamyšlením nad smyslem současné malby. Není na ní nic bombastického, efektního, snobsky povýšeného. Jen komorní vyznání umělce, který měl výjimečný talent vyprávět barvami. Na pražských aukcích se dnes Jíra prodává za statisíce korun, ale v zhodnocení jeho odkazu jsme mu stále ještě hodně dlužni. Festival jeho umění v Boučkově statku je toho malým připomenutím.

Reklama

Výběr článků