Hlavní obsah

O nalézání klíče k poznání, jak lépe žít

16. 10. 2021, 12:03
Právo, František Cinger

Člověk v zajetí moderní civilizace, to je podtitul knihy úvah lékaře a básníka Bohumila Ždichynce, kterou nazval Známe sami sebe? (Alferia, 358 stran). Ono poznání je nejen jemu, ale každému jedinci klíčem k poznání, jak lépe žít.

Foto: Alferia

Obal knihy

Článek

Jistě chceme jít s dobou, využívat všechny moderní vymoženosti reálného i virtuálního života. To s sebou pochopitelně přináší proměnu mezilidské komunikace. Ta se zákonitě zplošťuje. Kdysi květnatá řeč bezprostředních setkání se často redukuje na stručné věty na Facebooku, na zkratky vysílané z elektronických přístrojů. Informační doba, zpočátku oslňující svými možnostmi, vede ke klipovitému vnímání internetových informací, nejlépe co nejstručnějších. Důsledkem je nikoli více času pro nás samotné, ale jeho ztráta ovlivněná navíc roztříštěností pozornosti atakované z mnoha směrů.

Ve své medicínské praxi se Ždichynec setkal s tím, že se pohled na stávající způsob života změní až v okamžiku, když je člověk okolnostmi donucen se zastavit a rozebrat průběh života, hlavně však důvody zdravotních problémů. Samozřejmě se svět evolucí změnil a druhá příroda, vytvořená člověkem, zatlačuje tu původní, jíž byl člověk součástí. Nicméně lidská bytost, vyvíjející se miliony let, se nedokáže proměnit během několika desetiletí. Přitom lidský mozek je nejdokonalejší organizovaná část hmoty na Zemi.

Proto vnímá autor nezbytnost nalezení smyslu v záplavě informací, návrat k sobě samému, k formování vlastního já, k určení si osobní motivace, během jejíhož prosazování k nezištným cílům se člověk proměňuje v charakterní bytost.

Je toho více, co člověku pomáhá v sebepoznání. Vše ale vždy začíná prvním krokem.

Může se vám hodit na Zboží.cz:

Reklama

Související témata:

Výběr článků