Hlavní obsah

Připravte se na změny v platbách zdravotního pojištění

7. 12. 2016, 8:44 – Praha
Právo, Václav Pergl

Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění, k nimž dojde od 1. ledna 2017, se týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), osob bez zdanitelných příjmů (OBZP), zaměstnavatelů i státu.

Foto: Gabriela Krejčová, Novinky

Ilustrační snímek

Článek

„Zvýšení průměrné mzdy znamená zvýšení minimálního pojistného OSVČ, a to z 1823 korun na 1906 korun. Změna minimální mzdy přináší navýšení pojistného OBZP a minimálního pojistného zaměstnanců z 1337 korun na 1485 korun. A mění se i vyměřovací základ pro platby pojistného státem; ty se zvyšují z 870 korun na 920 korun měsíčně,“ sdělil Právu Oldřich Tichý, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Co zaplatí podnikatelé

Podnikatelé musí po celý rok 2017 na zálohách odvádět částku 1906 korun, jsou-li povinni dodržet minimální vyměřovací základ. Zvýšení se týká jak těch, kteří platí podle svého loňského přehledu OSVČ částku minimálních záloh ve výši 1823 korun, tak i těch, kteří platí svoji vypočtenou zálohu nižší než 1906 korun.

Pro OSVČ je totiž vyměřovacím základem 50 procent příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů v daném roce, ale minimálním vyměřovacím základem je dvanáctinásobek 50 procent průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.

Je-li průměrná mzda pro rok 2017 stanovena na 28 232 korun, je měsíčním vyměřovacím základem částka ve výši 14 116 korun (= 50 procent) a pro všechny měsíce roku 2017 je minimální záloha na pojistné 1906 korun (= 13,5 procenta z vyměřovacího základu).

Osoby bez zdanitelných příjmů

Změnit výši své platby budou muset i všichni pojištěnci evidovaní jako osoby bez zdanitelných příjmů.

U nich je vyměřovacím základem stanovená minimální mzda, takže její zvýšení znamená i zvýšení pojistného OBZP. Jestliže minimální mzda od 1. 1. 2017 činí 11 tisíc korun místo dosavadních 9900 korun, je pojistné 1485 korun místo dosavadních 1337 korun měsíčně.

Zaměstnanci a zaměstnavatelé

U zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů se projeví zvýšení minimální mzdy zejména u doplatků do minima u zaměstnanců, u nichž je vyměřovací základ nižší než minimální mzda (nejedná se o zaměstnance, u nichž minimální vyměřovací základ není stanoven).

Vyměřovacím základem je úhrn příjmů ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou nezapočitatelných příjmů dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale minimálním vyměřovacím základem je stanovená minimální mzda.

Kdy nově platit

Platby ve výši nového minima musí být odvedeny poprvé už za leden 2017. OSVČ a OBZP mají jako datum splatnosti vždy osmého následujícího měsíce. Pojistné za zaměstnance se platí za kalendářní měsíce a je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce. „Za den platby pojistného se ve všech případech považuje den, kdy došlo k připsání částky na účet zdravotní pojišťovny,“ připomněl Tichý.

Upozornil zároveň všechny plátce pojistného, že VZP v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech převádí své účty k ČNB. Dosavadní účty budou zrušeny. To pro plátce znamená nutnost změnit číslo účtu příjemce při svých platbách. Nová čísla účtů VZP už jsou zveřejněna na www.vzp.cz/cisla-uctu.

Reklama

Související články

Výběr článků