Hlavní obsah

Přehledně: Jaká jsou pravidla čerpání dovolené

27. 6. 2021, 9:28

Hlavní sezóna letních dovolených je na spadnutí, je tedy nejvyšší čas oživit si pravidla čerpání dovolené, ale i změny, které právě v této oblasti díky novele zákoníku práce od počátku ledna platí.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Jaká je délka dovolené

Základní výměra dovolené v podnikatelské sféře činí čtyři týdny. Ovšem mnohé firmy jako jeden ze zaměstnavatelských benefitů poskytují svým pracovníkům týden či dokonce dva navíc.

Od prodloužené dovolené je potřeba odlišovat takzvané sick-days. „Ty nejsou, na rozdíl od dovolené, zákoníkem práce nijak upraveny, což znamená, že je na zaměstnavateli, jak si pravidla pro uplatňování tohoto benefitu nastaví,“ doplnil David Šupej, advokát ze společnosti Sedlakova Legal.

Přišli jste kvůli pandemii o práci? Na co máte právo

Finance

V nepodnikatelské sféře (například státní zaměstnanci) je délka dovolené pět týdnů, u učitelů pak osm týdnů.

Jaká dovolená zaměstnanci přísluší

Nárok na dovolenou za kalendářní rok je svázán s trváním pracovního poměru. Nová pravidla počítají s tím, že rozsah dovolené se počítá v hodinách a je odvislý od týdenní pracovní doby zaměstnance, která se násobí výměrou dovolené v týdnech.

Pokud má váš pracovní týden 40 hodin, máte v případě nároku na čtyřtýdenní dovolenou možnost čerpat volno v délce 160 hodin (40x4). U zaměstnanců s kratší pracovní dobou se použijí stejná pravidla. Klasický poloviční úvazek u výměry dovolené čtyři týdny tedy znamená 80 hodin dovolené (20x4).

Zaměstnanec má právo na alespoň dva týdny dovolené vcelku

Jestliže pracujete osm hodin denně pět dní v týdnu, můžete při nároku na čtyřtýdenní dovolenou čerpat celodenní dovolenou v rozsahu osmi hodin. Zaměstnanci, který odpracuje také 40 hodin týdně, ale každý den v jiném rozsahu, je den dovolené počítán v rozsahu tolika hodin, které měl v tento den skutečně odpracovat.

Kdo určuje čerpání dovolené

Dobu dovolené určuje zaměstnavatel, přičemž termín dovolené musí oznámit písemně alespoň 14 dnů předem. Pochopitelně se se zaměstnancem může domluvit na kratší době.

Nařídit dovolenou vám ale zaměstnavatel nemůže na dny, kdy jste například v pracovní neschopnosti. Na druhou stranu je povinen v některých případech vyhovět s žádostí o dovolenou - například zaměstnankyni, která chce dovolenou čerpat tak, aby jí navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené.

Jak firmy řeší nedostatek práce pro své zaměstnance

Finance

Zaměstnanec má také právo na alespoň dva týdny dovolené vcelku.

Co se týče nevyčerpané dovolené v daném roce, platí nová pravidla. Musíte zaměstnavatele písemně požádat a převést můžete jen takovou část dovolené, na kterou máte nárok nad minimální čtyři týdny (u učitelů nad šest týdnů). Zaměstnavatel ale nemá povinnost této žádosti vyhovět.

Kdy vás může šéf z dovolené odvolat či ji zkrátit

Mohou nastat situace, kdy bude nutné, aby vás zaměstnavatel z dovolené odvolal.

„V takovém případě musí zaměstnanci nahradit náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené,“ upozornil Šupej.

Pokud zaměstnanec nechodí bez omluvy do práce, má tedy neomluvené směny, může mu za to zaměstnavatel dovolenou dokonce krátit, a to o počet neomluveně zameškaných hodin. Menší neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn může zaměstnavatel pro tyto účely i sčítat. Krátit dovolenou však není možné do úplné „nuly“. Pokud zaměstnanci trval pracovní poměr celý rok, musí mu být poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů.

Jaká je náhrada za dovolenou

Za dobu čerpání dovolené se poskytuje zaměstnancům náhrada mzdy, která se vypočítává z průměrného výdělku zaměstnance za rozhodné období (předcházející čtvrtletí).

„Vzhledem k tomu, že do takového průměrného výdělku spadají například i vyplacené bonusy nad rámec základní mzdy, může docházet i k případům, kdy zaměstnanec za měsíc, ve kterém čerpá dovolenou, obdrží na mzdě a náhradě mzdy více, než kdyby celý měsíc pracoval a obdržel pouze mzdu,“ uvedl Vít Havrda, advokát ze společnosti KODAP legal.

Ovšem může nastat i situace, kdy budete muset vyplacenou náhradu vrátit. Jedná se například o situace, kdy vyčerpáte celou svou roční dovolenou v první půlce roku, a ještě do konce roku dojde k rozvázání pracovního poměru.

Reklama

Výběr článků