Hlavní obsah

Je to zásah vyšší moci, odmítají pojišťovny platit miliónové ztráty

19. 4. 2010, 22:06
Právo, Jindřich Ginter

Mnohamiliónové ztráty ze zastavení leteckého provozu kvůli sopečnému mraku pojišťovny leteckým společnostem, cestovním kancelářím a průmyslovým či obchodním firmám neproplatí. Cestující mají nárok víceméně jen na částečné plnění z cestovního pojištění.

Foto: Jan Handrejch, Právo

Situace na ruzyňském letišti byla ještě v pondělí tristní.

Článek

Bezprecedentní uzavření vzdušného prostoru bylo podle pojišťoven prevencí, na kterou se pojistky nevztahují. Škody by vyplácely teprve až při poruchách nebo haváriích letadel v důsledku prachu.

„Je to zásah vyšší moci. Tato situace jde převážně mimo pojišťovny. Zastavení letového provozu bylo preventivním opatřením, takže škody nejsou důsledkem živelního nebezpečí,“ sdělil Právu Václav Bálek z České pojišťovny (ČP).

„Zastavení letového provozu bylo prevencí, případné škody tedy nevznikají přímo v důsledku živelního nebezpečí,“ potvrdil Jiří Cívka z Generali.

První letadlo přistálo po třech dnech v PrazeVideo: Právo, Právo

K náhradě škody by podle Bálka došlo v případě poškození letadla, například při zadření motoru, které by způsobil sopečný popel nebo prach.

Vyšší moc se pojistit nedá

„Škody vzniklé v důsledku působení sopečné činnosti jsou standardně vyloučeny z pojištění, úhrada pojistného plnění v takovém případě nemůže být poskytnuta. Ani v případě pojištění průmyslu tak z hlediska pojištěných rizik žádné likvidní škody neočekáváme,“ reagovala Renata Svobodová z České podnikatelské pojišťovny (ČPP).

„U cestovního pojištění v rámci asistenčních služeb k pojištění léčebných výloh uhradíme náklady na občerstvení, případně další nezbytné náklady spojené s vynuceným pobytem pojištěného do pěti tisíc korun při zpoždění odjezdu – odletu veřejného dopravního prostředku z ČR do zahraničí o více než šest hodin,“ sdělil Právu Bálek z ČP. Nevztahuje se to podle něj na lidi, kteří už jsou v zahraničí a na charterové lety.

Podle ředitelky právního odboru ČPP Jany Mejtské „případné škody z vyšší moci, k nimž došlo v tomto případě, nejsou ani předmětem pojištění odpovědnosti za škody“, třeba v případech, když firmy nesplnily závazky svým odběratelům kvůli přerušení leteckého provozu.

Něco jiného je vichřice a kroupy

„V majetkovém pojištění jsou takto vzniklé škody vyloučeny. Ovšem škody z vyšší moci obecně mohou být v nějaké konkrétní podobě předmětem pojištění. Jde zpravidla o živelní události, jež mají původ v nečekaném zvratu počasí, například vichřice, kroupy, které jsou zpravidla kryty majetkovým pojištěním,“ vysvětlila Mejtská.

„Bohužel obecně podobné události pojištění nezahrnuje. Je možné získat pojistné plnění z cestovního pojištění. Zrušení letu není samo o sobě předmětem pojištění, ale pokud má pojištěný sjednáno pojištění tzv. stornopoplatků a dopravce mu nevrátí cenu letenky v plné výši, uhradíme mu rozdíl z tohoto pojištění. V každém případě je však nutné, aby pojištěný požadoval vrácení peněz přednostně na dopravci, resp. na cestovní kanceláři,“ sdělil Právu Milan Káňa z Kooperativy.

Reklama

Související články

Výběr článků