Hlavní obsah

Jak si ověřit, od koho kupujete auto nebo byt

9. 5. 2018, 23:15 • Aktualizováno 9. 5. 2018, 23:18
Právo, svj

Koupě nemovitosti nebo ojetého auta přestavuje velký zásah do rodinného rozpočtu. Člověk si přitom často není jistý tím, v jakém stavu je kupuje. Není proto od věci si ověřit stav bytu či auta nebo si „proklepnout” samotného prodávajícího.

Foto: Profimedia.cz

Samozřejmostí je u koupě auta i zkušební jízda.

Článek

V případě nákupu nemovitosti se jedná zpravidla o obchod v řádech miliónů a v případě nájmu či pronájmu o nejvyšší finanční položku v běžném rozpočtu. „Jakýkoliv problém by tak byl pro většinu lidí zásadní a dost možná i likvidační, nehledě na to, že problémy takovéhoto typu bývají někdy dlouhodobé a je u nich vysoká pravděpodobnost vzniku dalšího velkého nákladu v podobě právních služeb,“ říká Marek Fiala z webu OvěřujPrověřuj.

Podle odborníků není ojedinělé, že nějaký člověk například nabízí k pronájmu byt, který mu nepatří, a jen chce získat od zájemců zálohy. Zájemce by si tak měl pro svůj klid zjistit, kdo je skutečným vlastníkem nemovitosti nebo například, zda není nemovitost zatížena exekucí.

Nemovitosti si lze ohlídat v katastru

Ověřit osobu, ale i firmu je možné ve veřejně dostupných zdrojích, jako jsou centrální evidence exekucí či insolvenční rejstřík. Je také možné zjistit dluh u zdravotních pojišťoven, zda člověk není hledaný policií nebo zda adresa bydliště ověřované osoby není shodná s adresou úřadu.

Kam je možné se podívat
Obchodní rejstřík Lze z něj vyčíst základní identifikační údaje o společnosti, jako jsou adresa sídla, identifikační číslo či právní forma. Dále zde lze nalézt informace o tom, kdo za společnost může jednat a jaká je její vlastnická struktura. Rejstřík také obsahuje sbírku listin, která umožňuje nahlédnout do výročních zpráv společnosti a případně také do jejích zakladatelských dokumentů.
Živnostenský rejstřík Pokud se jedná o podnikající fyzickou osobu, ta by měla mít k podnikání zřízeno živnostenské oprávnění a být tak uvedena v živnostenském rejstříku. Zde lze obdobně jako v obchodním rejstříku vyhledat o nějakém subjektu jeho základní identifikační údaje.
Insolvenční rejstřík Povinně se v něm zveřejňují informace o insolvenčních řízeních. Lze zde tak vyhledat, zda prodávající není v úpadku, případně v jaké fázi se nachází insolvenční řízení. To má význam například proto, že subjekt v úpadku může jen omezeně nakládat se svým majetkem a samotný prodej by později mohl být problematizován.
Katastr nemovitostí Lze do něj nahlédnout díky aplikaci Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/. V katastru je možné si ověřit, zda ten, s kým se jedná o prodeji, je skutečně vlastníkem či zda na věci neváznou žádná práva dalších osob, například zástavní právo banky při hypotéce.
Centrální evidence exekucí Umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd.

„Obecně lze přijít na to, že je s protistranou něco v nepořádku, už jen tím, že se zeptáte, zda nevadí, že si ji prověříte,“ radí Fiala.

U firem lze pak čerpat ze stejných zdrojů, někdy se vyplatí i ověření čísla účtu, platnost DIČ, zda se jedná o bezproblémového plátce DPH, leccos napovědět by mohl výpis z živnostenského rejstříku nebo kompletní výpis informací o firmě. Součástí procesu prověřování by také měla být kontrola smlouvy advokátní kanceláří, případně rovnou vytvoření smlouvy.

Ohledně koupě nemovitosti je podle Lukáše Zeleného z dTestu namístě překontrolovat údaje v katastru nemovitostí. „Nahlédnout do něj je možné online. Pro jistotu ale doporučujeme pořízení plnohodnotného výpisu z katastru nemovitostí, který lze pořídit buď na příslušném katastrálním úřadě, nebo prostřednictvím dálkového přístupu, jenž umožňuje získání výpisu elektronicky,“ řekl Právu Zelený.

Nahlížení do katastru je bezplatné, za výpis je nutné již uhradit poplatek. Údaje z katastru také umožní vyhnout se chybám při identifikaci nemovité věci v kupní smlouvě, což zajistí bezproblémový vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí po uzavření kupní smlouvy.

Ojetinu je nutné řádně proklepnout

V případě koupě automobilu není takové nahlédnutí do veřejného seznamu podle Zeleného možné. „Je nutné se spokojit s důslednou kontrolou veškeré dokumentace – tedy malého a velkého technického průkazu, zelené karty a případně také servisní knihy. Určitě není na škodu ověření automobilu podle VIN kódu,“ uvedl Zelený.

Co se týče technického stavu vozidla, experti doporučují lidem, kteří nemají známého automechanika, kterého by si vzali s sebou, obrátit se v ideálním případě na autorizovaný servis pro danou značku.

Už vyhledávání ojetiny na některých inzertních portálech však může skrývat nejedno nemilé překvapení. „Především se jedná o nabídku tzv. neexistujících vozů, která má za účel pouze vyvolat u vás zájem při úvodním kontaktu s prodejcem. Někteří prodávající také často neřeknou o nabízeném vozidle úplnou pravdu,“ upozornil Roman Červ ze společnosti Autotým, která poskytuje poradenství zájemcům o koupi auta.

Experti doporučují trvat zejména na kontrole vozidla na dílenském zvedáku a pomocí autodiagnostiky. Moderní vozy jsou vybaveny řadou řídicích jednotek, které shromažďují nejrůznější údaje o vozidle a mají také „paměť závad“, z níž lze vyčíst řadu problémů, jež laik nemá možnost rozpoznat. Samozřejmostí je pak i zkušební jízda.

Stejně jako u koupě nemovitosti je nutné věnovat pozornost i znění kupní smlouvy. „Prodávající by měl dát kupujícímu dostatek času na seznámení se s jejím obsahem. Pokud v této souvislosti jakkoliv naléhá nebo nějaké problematické body smlouvy bagatelizuje, jde o signál, že by si měl kupující celou věc dobře promyslet a případně od koupě ustoupit,“ dodal Zelený.

Reklama

Související články

Jak nenaletět při koupi bytu v novostavbě

21. 2. 2018, 4:40

Ve chvíli, kdy se rozhodnete koupit byt v novostavbě, která ještě nestojí, dostanete se do kontaktu s developerem, který stavbu organizuje. Abyste ale tzv....

Jak reklamovat vadnou nemovitost

22. 2. 2018, 14:05

V minulém článku v našem seriálu jsme si ukázali, že při koupi nemovitost si většinou kupující nepořídí bezvadnou nemovitost. Pokud byl o tomto stavu při koupi...

Nemovitost můžete prodat i s věcným břemenem

17. 4. 2018, 5:21

Darovat potomkovi byt či dům a zřídit si v něm právo jeho doživotního užívání je celkem běžná praxe v mnoha rodinách. Stačí sepsat smlouvu a tzv. věcné břemeno...

Výběr článků