Hlavní obsah

Tisícům lidí byly dluhy odpuštěny. A dluží znovu

11. 12. 2019, 20:11
Právo, Jindřich Ginter

V rámci soudního oddlužení byla už desítkám tisíc lidí odpuštěna obvykle polovina jejich dluhů, kdy je ani exekutor nemůže vymáhat. Ke splnění takzvaného osobního bankrotu trvajícího pět let dokonce dosud stačilo v měsíčních splátkách vrátit i jen třicet procent přihlášených pohledávek. Jenže tisícům lidí to nepomohlo a dělají nové dluhy.

Foto: Právo

Ilustrační foto

Článek

„Dvacet procent těch, kteří se oddluží, do toho spadne zase,“ potvrzuje soudní exekutor Lukáš Jícha.

Aktuálně na jeho úřadě vedou exekuční řízení proti více než osmi tisícům dlužníků, kteří se v minulosti úspěšně oddlužili a následně opět neuhradili závazek, kvůli kterému se dostali do exekuce poté, co ji posvětil soud.

Oddlužení pro některé dlužníky neznamená vysvobození..., ale spíš životní styl a pohodlný způsob, jak se zbavit povinnosti řádně platit své závazky
exekutor Lukáš Jícha

„Kromě toho jen na našem úřadě evidujeme téměř dvě stě dlužníků, kteří mají za sebou dokonce již dvě úspěšná oddlužení a opět jsou v exekuci. Z těchto údajů je patrné, že oddlužení pro některé dlužníky neznamená vysvobození z dluhové pasti a návrat do normálního života, ale spíš životní styl a pohodlný způsob, jak se zbavit povinnosti řádně platit své závazky,“ míní Jícha.

Navíc další stovky osob v režimu osobního bankrotu už dál neplatí ani to minimum co mají. Stačí jim jen, že aktuální exekuce na ně byly díky probíhající insolvenci zastaveny a že například byt nelze zpeněžit v dražbě.

Češi nechtějí odpouštět dluhy. Dali by dlužníkům možnost si je odpracovat

Ekonomika

„Plnění splátkového kalendáře nelze vynutit a jediným následkem je zastavení insolvenčního řízení. Stává se to proto, že dlužník po schválení oddlužení své povinnosti neplní, protože zákon nepamatuje na možnost, že by o ně osoba, která by v předchozím oddlužení neplnila své povinnosti, nemohla po skončení řízení požádat znovu. Evidujeme dokonce několik dlužníků, kterým bylo schválené oddlužení již dvakrát zrušeno pro neplnění jeho podmínek, a přesto jim bylo následně soudem povoleno další, v pořadí již třetí oddlužení,“ upozornil Jícha.

Benevolence se navíc podle něj prohlubuje, protože v novele insolvenčního zákona jsou nové paragrafy o chráněném bydlení, kdy v řadě případů nepůjde exekučně postihnout ani třeba rodinný dům v hodnotě milionů korun, byť povinný má z potvrzení soudu vrátit peníze.

Devítiletá jela načerno, po letech na ni dopadla exekuce. ÚS zkritizoval postup justice

Domácí

V insolvenčním rejstříku lze dohledat řadu případů, kdy soudy, někdy opakovaně, povolovaly oddlužení i lidem, kterým byla dřívější insolvence zrušena kvůli neplnění jejích podmínek. „Zaznamenali jsme i případ, kdy dlužník nezaplatil insolvenčnímu správci ani jedinou splátku, přesto dostal další šanci se svých dluhů v insolvenci zbavit,“ napsal na internetu advokát a prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Čtvrtinu z nich exekutor nedohledá

Od června tohoto roku se kvůli přijetí tzv. oddlužovací novely ovšem podmínky pro opakování oddlužení přece jenom v tomto ohledu o něco zpřísnily.

„V případě, kdy dlužníkovi nebylo předchozí oddlužení schváleno nebo mu již schválené oddlužení bylo zrušeno z toho důvodu, že jím sledoval nepoctivý záměr, může si další návrh na oddlužení podat po pěti letech. Dlužník, který byl již dříve úspěšně oddlužen, si nově může podat návrh na povolení dalšího oddlužení za 10 let od ukončení toho předchozího,“ vysvětluje insolvenční správce Pavel Fabian.

Analýza: Češi své závazky splácejí lépe

Finance

Loni byla v Česku podle Exekutorské komory vedena exekuční řízení vůči 821 337 osobám, v exekuci se tak nacházelo o 41 000 dlužníků méně než předloni. Bylo zahájeno 505 120 exekucí, což byl meziroční pokles o více než 100 000 exekucí. Na konci roku obsahovala Centrální evidence exekucí záznamy o 4 679 186 exekucích.

Jak Jícha také upozorňuje, téměř čtvrtinu dlužníků, na které je vedena exekuce, se exekutorům nedaří dohledat. Pouze pětina lidí v exekuci se zdržuje na adrese svého trvalého pobytu. Více než třetina má bydliště hlášené na obecním úřadě, vyplývá z analýzy databáze aktivních spisů 220 000 dlužníků z řad fyzických osob Exekutorského úřadu v Přerově.

Reklama

Výběr článků