Hlavní obsah

Ekologové: Více odpadů půjde na skládky

2. 4. 2018, 5:36
Právo, Martin Procházka

Novela vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládky z dílny ministerstva životního prostředí snížila od ledna parametr výhřevnosti pro skládkování odpadů z třídíren. Podle ekologů a odborných organizací to povede k tomu, že velká část jinak recyklovatelných odpadů půjde přímo na skládky.

Foto: Archiv, Právo

Ilustrační foto

Článek

„Novelizovaná vyhláška jednoznačně uškodila možnostem lepšího nakládání s odpady. Byly zastaveny všechny projekty třídicích linek v ČR. Je to velká škoda, protože zde byla připravena řada projektů moderních třídicích linek na směsné komunální odpady,“ řekl Právu výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka.

Jako příklad uvedl plánovanou velkokapacitní moderní linku v Ostravě, která měla zajištěné i financování. „Vše bylo zastaveno,“ poznamenal Havelka.

Byly zastaveny všechny projekty třídicích linek v ČR
Petr Havelka, asociace odpadového hospodářství

To, že projekty třídicích linek dostaly červenou, potvrdil i odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček. „Ministerstvo je vyhláškou z ledna zařízlo,“ řekl Právu.

Nové třídicí linky měly podle Havelky zajistit efektivnější separaci druhotných surovin, a tím i omezení ukládání neupravených směsných odpadů na skládky.

„Pokud odpad projde linkou, lze z něj vytřídit část využitelnou pro recyklaci, část využitelnou pro energetické využití, zajistí se redukce hmotnosti odpadů odparem vody a ve finále zbyde významně menší množství již nijak nevyužitelného odpadu, které lze bezpečně uložit na skládku,“ vysvětlil.

Jen pro linky?

Kamenem úrazu je podle Havelky to, že ministerstvo novelou snížilo parametr výhřevnosti pro skládkování z třídíren na 6,5 megajoulu (MJ) na kilogram v sušině. Havelka říká, že to paradoxně umožňuje ukládat bez omezení veškeré směsné odpady.

„Dříve byly alespoň omezeny parametrem výhřevnosti v hodnotě 8 MJ/kg v normálním vzorku, nikoli v sušině. Vyhláška nově nastavuje omezení nepochopitelně jen pro výstupy z třídících linek. Je tedy zaměřena nikoli proti skládkování, ale pouze proti technologiím třídicích linek,“ uvedl pro Právo Havelka.

Novela podle něho přísně omezuje možnosti nakládání s nevyužitelným zbytkem z těchto linek, a to parametrem výhřevnosti nastaveným na hodnotu 6,5 MJ/kg v sušině, což je asi 4,5 MJ/kg v normálním vzorku.

„Firmy jsou tak de facto nuceny odpady hlavně nijak technologicky netřídit a rovnou je jako celý obsah černé popelnice vysypat na skládku. Bez jakéhokoli omezení. Je to skutečně podivné,“ doplnil Havelka.

Je to kompromis, říká ministerstvo

Podle ministerstva životního prostředí ale novelizovaná vyhláška odpovídá praxi v jiných evropských zemích jako Rakousko či Německo a vzešla z připomínkového řízení jako kompromis.

„Cílem je, aby objem odpadů vystupujících ze zařízení na úpravu směsných komunálních odpadů, které skončí na skládce, byl co nejnižší, tedy aby došlo k co největšímu oddělení využitelných složek,“ řekl Právu Marek Čihák z tiskového oddělení ministerstva.

„Stanovili jsme parametry, které mohou splnit opravdu kvalitní zařízení na úpravu odpadů, nikoli ,jednoduchá třídicí zařízení‘, která by pouze umožnila průchod většině směsného komunálního odpadu na skládky,“ dodal.

Podle Havelky by šlo problém vyřešit jednoduše: „Nastavit parametr na dříve i ministerstvem doporučovanou hodnotu 6 MJ/ kg nikoli v sušině, ale v normálním vzorku. Velmi rychle by se opět spustily práce na projektech třídicích linek a odpady by se začaly zpracovávat.“

Hnutí Duha zase navrhuje, aby se při skládkování hodnotilo také to, zda je odpad biologicky rozložitelný.

Reklama

Výběr článků