Hlavní obsah

Češi skončili na třetím místě v IQ testu nakupování

10. 10. 2006, 17:19

Čeští spotřebitelé prokázali neobyčejné nákupní IQ a umístili se na třetím místě z devíti zemí v IQ testu nakupování, který pro společnost Visa provedla agentura The Future Foundation.

Článek

Test se konal ve Francii, Německu, Velké Británii, Španělsku, Itálii, Švédsku, Maďarsku, České republice a Polsku. Studie měřila IQ v pěti hlavních oblastech: šetrnost, sebeovládání, ochota zkoušet nové produkty, porovnávání cen nebo získávání informací o věcech před nákupem.

Češi, které v celkovém hodnocení předstihli pouze Poláci a Francouzi, obecně dosahovali ve většině měřeních výsledků, které se blížily průměru všech dotazovaných. Jen v ochotě porovnávat výrobky od různých výrobců zaostávají za spotřebiteli z většiny jiných evropských zemí.

Studie ukázala, že při nákupu věcí každodenní spotřeby si Češi vedli velmi dobře v průzkumu trhu, šetrnosti a sebeovládání.

Vyhráli Poláci

Vítězní Poláci vykázali nejvyšší nakupovací IQ. V obchodech se jen málokdy nechali ovládnout okamžitou potřebou utrácet a prokázali neobyčejnou otevřenost vůči alternativním značkám. Francouzi se zase mohou pochlubit celkově dobrými návyky při nakupování a Němci jsou dobří v tom, že si o produktech před jejich nákupem obstarají potřebné množství informací.

Nákupní IQ je v průměru mezi muži a ženami stejné. Muži lépe odolávají nutkání utrácet, ženy si jsou zase silněji vědomy ceny nákladů. Muži si obvykle častěji získávají informace o produktech, ať už před nákupem nebo přímo v obchodě.

Nejchytřejší jsou lidé, když kupují elektroniku

Průzkum ukazuje, že "nejinteligentnějšími" zákazníky jsou ti, kteří si pečlivě obstarají všechny informace, ať už na internetu nebo porovnáním produktů v obchodě. Na druhém konci spektra se nacházejí zákazníci s nízkým nákupním IQ, kteří si nedokáží stanovit přesný rozpočet, běžně se nechávají svést k impulsivním nákupům a jen zřídkakdy si vyhledají nějaké informace, aby si ověřili, že za své peníze skutečně dostanou odpovídající hodnotu.

Nejvyšší míru nákupního IQ vykazovali ve všech zemích ti spotřebitelé, kteří nakupovali elektroniku a mobilní telefony. Vzhledem k ceně těchto výrobků jsou totiž zákazníci ochotní si najít potřebné informace a porovnat různé ceny. Naopak nejnižší inteligenci vykazovali zákazníci obecně při nákupu potravin a oděvů - zde nakupovali často impulsivně a měli problémy dodržet stanovený rozpočet.

Výsledky hodnocení IQ při nakupování v devíti evropských zemích
1.Polsko
2.Francie
3.Česká republika
4.Německo
5.Švédsko
6.Maďarsko
7.Španělsko
8.Itálie
9.Velká Británie

Reklama

Související témata:

Výběr článků