Hlavní obsah

Znečištěné prostředí ročně zabije 300 tisíc Evropanů

19. 2. 2005, 16:39 – BRUSEL

Zplodiny a popílek z automobilů poháněných naftou, z továren a zemědělství podle nejnovější studie každý rok zapříčiní smrt 310 tisíc občanů zemí Evropské unie. Nejhůře je na tiom severozápadní Německo, země Beneluxu a také sever Itálie.

Článek

Německý deník Süddeutsche Zeitung (SZ) informoval, že jemný prach v průměru snižuje délku života každého Evropana o devět měsíců.  Znečištění ovzduší způsobuje mimo jiné rakovinu a srdeční choroby. Evropská komise si předsevzala, že do roku 2020 sníží počet úmrtí zapříčiněných nečistotami ve vzduchu na 200 tisíc.

Od počátku roku v zemi, která je znečištěním nejhůře postižená, Německu, platí maximální povolené hodnoty pro množství jemného prachu ve vzduchu. "Všechny hraniční hodnoty musejí být dodrženy," prohlásil podle podle listu komisař pro ochranu životního prostředí Stavros Dimas. 

V mnoha německých obcích se však mezní hodnoty překračují. Například v bavorské metropoli Mnichově byly tyto hodnoty od počátku roku překročeny na jednom sledovaném místě šestnáctkrát, v Dortmundu třináctkrát, ve Frankfurtu nad Mohanem dvanáctkrát a v Berlíně desetkrát.

Podle směrnice EU přitom může obsah jemného prachu překročit maximální hranici 50 mikrogramů na metr krychlový maximálně na 35 dní za celý rok.

Obyvatelé žalují radnice

Německé organizace na ochranu životního prostředí, jako například Spolek pro životní prostředí a ochranu přírody (BUND), podporují žaloby obyvatel měst proti jednotlivým radnicím.

Podle ekologických sdružení by ovzduší prospěly zákazy průjezdu automobilů centry měst, omezení rychlosti, či zavádění mýtného. Mluvčí EU Barbara Helfferichová odkázala na příklad švédské metropole Stockholmu, na jehož území platí pro automobily rychlostní limit 35 kilometrů za hodinu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků