Hlavní obsah

Změny v dopravě 2022: Předjíždění cyklistů na 1,5 metru i zákaz pivních kol

31. 12. 2021, 10:18

Od Nového roku začnou platit některé změny v rámci novely zákona o silničním provozu a zákona o pozemních komunikacích. Mimo jiné vstoupí v platnost dlouho diskutované pravidlo o objíždění cyklistů, obce pak mohou nově iniciovat odtahy autovraků.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Vyhrazené pruhy

Městská a obecní policie bude moci na místě pokutovat přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu. Cílem je posílit kontrolu a zamezit blokování cest, které jsou určeny autobusům hromadné dopravy, ta­xíkům či policejním, hasičským a záchranářským vozidlům.

Parkování pro invalidy

Za neoprávněné parkování na místě vyhrazeném pro invalidy nebo zneužití parkovacího průkazu pro tyto osoby se vedle pokuty nově zapíše ztráta dvou bodů v bodovém hodnocení řidičů.

Novinky ve světě aut pro rok 2022

AutoMoto

Objíždění cyklistů

Řidič bude při předjíždění cyklisty povinen dodržet bezpečný boční odstup vozu, nákladu či přívěsu nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší

dovolená rychlost maximálně 30 km/h, platí odstup nejméně metr.

Zákaz pivních kol

Platit začne zákaz požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek přepravovanými osobami aktivně se podílejícími na jízdě (tzv. beer bike, pivní kola). Pivní kola již dříve zakázala Praha v širším centru města.

Řidičák na traktor

Bude možné řídit traktory také s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Cílem je vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

Co způsobí povinný odstup aut od cyklistů? Na ostřikovače ani nemyslete

Podcasty

Odtah na návrh obce

Obce budou mít nově možnost iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. Dosud měl tuto možnost pouze vlastník komunikace.

Pokuta za nezvážení

Horní hranice pokuty ukládané na místě řidičům nákladních aut, kteří se odmítnou podrobit nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, se zvedne z 30 000 korun na 100 000 Kč. Cílem je zmírnit rozdíl mezi postihem za přetížení vozidla a za odmítnutí podrobit vozidlo kontrolnímu vážení.

Dosud se řidičům mnohdy vyplácelo odmítnout vážení než jej podstoupit a dostat pokutu za překročení hmotnostních limitů, jejíž výše se vypočítává podle míry překročení těchto limitů.

10 nejucpanějších měst světa: Evropa vede, v Česku se máme celkem dobře

AutoMoto

Reklama

Výběr článků