Hlavní obsah

Hamousův statek není jen obyčejná roubenka u Křivoklátu

9. 7. 2021, 13:13

Zatímco na královský hrad Křivoklát se valí stovky návštěvníků denně a výběrčí na parkovištích si mnou ruce, Hamousův statek ve Zbečně je trochu stranou zájmu. Přitom je to v rámci středních Čech ojedinělá ukázka, jak se dříve - a není to až zase tak dávno - žilo a bydlelo.

Foto: Vratislav Konečný

Zbečenský Hamousův statek je celkem nenápadné stavení.

Článek

Starobylé přemyslovské Zbečno bylo ještě v 50. letech minulého století plné podobných usedlostí s klenutými vjezdy do dvora. Vše ale zmizelo s novou dobou, která razila heslo Postaru se žít nedá. Taky komu by se chtělo přebývat v malých chalupách bez vody a se suchým záchodem. Zmizeli řemeslníci i drobní zemědělci. A s tím kus historie.

Foto: Vratislav Konečný

Ve světnici bývala kdysi hospoda.

Na návsi naproti kostelu stojí velká roubenka, na první pohled nijak moc zajímavá. Vše zajímavé a hezké najdete uvnitř stavení a na dvoře.

Historie sahá do 16. století

Statek je z přelomu 16. a 17. století. Základ spodní komory je z let 1577 až 1583, další části jsou podle výzkumu odborníků mnohem mladší, zjevně se přestavovalo a přistavovalo. František Hamous je tu zapsán jako majitel od roku 1763, statkář Dominik Hamous zde zastával po roce 1817 funkci rychtáře.

Foto: Vratislav Konečný

Slaměné dvojspřeží

Statek byl obýván do roku 1992, tehdy ho vykoupil od posledního majitele Památkový ústav středních Čech, nyní je v gesci Národního památkového ústavu. Zpřístupnili ho v roce 1995.

Vůně domácího chleba

Proti vchodu stojí rozlehlá černá kuchyně, ve které Luboš Vokoun peče o sobotách v chlebové peci výborný chléb, bohužel letos to zpropadený covid neumožňuje. Ale příští rok snad zase chalupu provoní čerstvé pečivo.

Foto: Vratislav Konečný

Kachlová kamna výborně vytápěla místnosti.

Luboš Vokoun je výborný vypravěč, taky už na statku něco pamatuje, lidé sem rádi přijíždějí i na červencový „šafářův dvoreček“ a na adventní svátky.

Jak se těžce žilo

V domě uvidíte velkou místnost hospodáře, bývala tu kdysi i krčma, za ní menší světnice a kuchyň. Vše vypadá idylicky, ale bylo to o dřině a zase o dřině. Žádná rekreace.

Foto: Vratislav Konečný

Výmaz mezi trámy

Ve velké síni jsou schody do sklepa, tady se uchovávaly potraviny, nářadí bylo v dalších místnostech. Dvě komory nad sebou se využívaly ve vrchní části ke skladování části úrody, spával tu i kočí. Spodní byla pro nářadí a postroje.

Za komorami byl výminek pro starého hospodáře s kuchyňkou, vše dobově zařízeno. Dvůr je obklopen hospodářskými budovami, jeden čas jste si tu mohli i pohladit a nakrmit koně.

Foto: Vratislav Konečný

Statek ze dvora

Pod střechou jsou uloženy zemědělské stroje, stojí tu i slámové figury zvířat. Ve stavení byly stáje pro dobytek, v zadní části pozemku malý špejchárek.

Okolí statku

Kousek nad Zbečnem je přehrada Klíčava, nádrž na pitnou vodu. Projít se můžete po koruně hráze. Na Křivoklát je to asi 7 kilometrů.

Foto: Vratislav Konečný

Špejchárek za hospodářskými budovami

Na hrad Lipnice se s ručně psanou biblí vrátil duch historie

Reklama

Související témata:

Výběr článků