Hlavní obsah

Solární systémy pro ohřev vody využijeme v domě i u bazénu

6. 7. 2017, 12:48
Právo, Karolina Černá

Výrobci a dodavatelé solárních systémů slibují úsporu až 65 % z celkové roční energie na přípravu teplé vody. Solární systém oceníme i při ohřevu vody v bazénu nebo během přitápění v domácnosti.

Foto: Vaillant (2x)

Solar Set 2N je určen pro využití solární energie nejen pro ohřev teplé vody, ale zejména pro podporu vytápění.

Článek

Solární systém nahřívá celý objem vody ke spotřebě přes den v akumulační nádrži, a to na teplotu nastavenou v elektronické řídicí jednotce. V chladnějších měsících uplatňuje režim předehřevu, vodu na požadovanou teplotu dohřívají konvenční topidla.

Solární systém pro ohřev vody a přitápění stojí podle složitosti od 30 000 do 100 000 Kč.

Foto: Mountfield

Doplněk k bazénu — tělo solární sprchy je koncipováno jako zásobník, který pojme až 35 litrů vody. Voda je následně zahřátá pomocí slunečního záření až na 60 °C, teplotu lze regulovat.

Pro bazén s objemem vody 20 m3, tj. třeba s průměrem 4,6 m a výškou 1,2 m, se hodí solární ohřev o ploše 3,6 m2. Menším bazénům s objemem do 15 m3 stačí rozměr panelu 1,8 m2, uvádí Radek Hanzlík ze společnosti Mountfield.

Jednotlivé solární panely i s menší plochou lze mezi sebou propojovat a dosáhnout tak uspokojivého výsledku.

Foto: Mountfield

Solární ohřev Spiral pohlcuje tepelnou energii slunečních paprsků a předává ji vodě, která ohřevem proudí. Chladnou vodu z bazénu vhání do solárního ohřevu čerpadlo filtračního systému. Ohřev je vhodný pro všechny bazény s pískovou filtrací.

Podle potřeb

Dodavatel solárního systému navrhne jeho vhodnost podle potřeb konkrétního zákazníka, zejména jde-li o propojení velké akumulační nádrže se stávajícími či nově budovanými zdroji tepla. Poradí také s jejich společnou akumulací a regulací.

Správně nastavený systém vykazuje celkově vyšší účinnost než oddělené systémy ohřevu vody a vytápění.

Foto: Junkers

Schéma domu, využívajícího efektivního propojení kondenzačního kotle se solárními panely.

Základní solární systém zahrnuje solární kolektory, potrubí s teplonosnou kapalinou, oběhové čerpadlo a zásobník teplé vody (akumulační nádrž). Nezapomeneme systém chránit pojistným odpojovačem, který chrání proti zkratu, tzv. DC jištění.

Levnější a technicky jednodušší sezónní solární systémy ohřejí vodu v bazénu a užitkovou vodu. Rozhodneme-li se pro solární ohřev vody po celý rok a přitápění domu, kombinujeme solární systém s elektrickým topidlem, kotlem na tuhá paliva nebo plynovým kotlem.

Foto: Mountfield

Pro bazény s objemem vody do 20 m3 se používá panel o ploše 3,6 m2, do 30 m3 pak panel o ploše 5,4 m2. Panely lze mezi sebou spojovat pomocí bazénových hadic.

K nejúspornějším možnostem patří spojení s kondenzačním plynovým kotlem, který využívá veškerou energii paliva. V praxi se osvědčuje také propojení s tepelným čerpadlem, které nemusí tak často spínat, takže se šetří jeho životnost, případně s krbovou vložkou s výměníkem.

Dostatečný výkon

Výkon solárního systému pro svou domácnost zjistíme, když vynásobíme spotřebu jím napájených přístrojů ve wattech počtem hodin jejich provozu. Získáme tak celkovou denní potřebu Wh.

Foto: Vaillant

Solární systém auroSTEP plus pro přípravu teplé vody je kompaktní, odpadá plnění systému solární kapalinou a následné odvzdušňování.

V popisu každého systému najdeme průměrný počet Wh, které konkrétní solární systém vyrobí za den. Údaj by měl převyšovat průměrnou denní potřebu domácnosti.

Zohledníme, zda solární systém využíváme pouze sezónně, víkendově apod., nebo si necháme poradit od odborníka.

Jaké kolektory a kolik

Fototermické kolektory se často zaměňují za fotovoltaické kolektory/panely, které sluneční záření přeměňují přímo na elektrickou energii. V případě fototermických kolektorů jde o přeměnu na energii tepelnou.

Foto: Junkers

Solární trubicové kolektory VK 120-2 se 6 trubicemi o ploše 1,43 m2 jsou chráněny dvojitou stěnou ze skla. Mezi oběma skleněnými stěnami je vytvořeno vakuum, které optimálně izoluje trubice a do značné míry zabraňuje tepelným ztrátám.

Rozlišujeme levnější ploché, deskové fototermické kolektory a trubicové (vakuové), které jsou výkonnější v zimě i při nízkém úhlu dopadajícího slunečního záření. Deskové kolektory nabízejí na stejné teplosměnné ploše větší výkon od jara do podzimu, mohou se pochlubit dobrým poměrem výkon/cena.

Kolektory instalujeme na šikmou střechu, nosníkům se dá regulovat sklon. Lze je i zakomponovat přímo do střechy, zavěsit na fasádu či umístit na zemní konstrukci. Vhodná je nezastíněná jižní strana, ideální sklon kolem 30 až 45 stupňů.

Dotace

O dotace na instalaci solárních termických i fotovoltaických systémů lze žádat i letos. Podrobnosti ke 3. výzvě pro rodinné domy na www. novazelenausporam.cz, oblast podpory C.

Počet kolektorů a jejich kombinaci s dalším zařízením necháme v případě kombinovaného systému na odborné firmě, která ručí za vhodnost vybraného solárního sytému, jeho instalaci a montáž. Orientačně lze říci, že na 100 l teplé vody stačí zhruba 1 m2 solárního kolektoru. V případě přitápění je třeba přidat 1,2 m2 plochy na každý kW tepelné ztráty domu.

Reklama

Výběr článků