Hlavní obsah

Překvapivá změna v Průkazech energetické náročnosti pro bytové domy

26. 11. 2015, 12:14

V první polovině letošního roku se laická i odborná veřejnost dozvěděla, že byla zrušena plošná zákonná povinnost pro majitele bytových domů vystavit pro bytový dům Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Řada majitelů domů, včetně družstev a SVJ, se zaradovala a na pořízení PENB na celý dům se „vykašlala“. Teď se ale ukazuje, že situace je trochu jiná a povinnost vystavit PENB pro bytové domy vlastně trvá díky správnému výkladu jiné části zákona.

Foto: Dekprojekt

Ilustrační foto

Článek

Pozměňovacím návrhem v Senátu byla v roce 2015 zrušena část zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, který stanovil povinnost pro majitele bytových domů vystavit pro svůj dům PENB.

Zrušena byla povinnost zajistit PENB pro užívané bytové domy a administrativní budovy. Platilo, že pro objekty nad 1500 m2 energeticky vztažné plochy byla povinnost zrušena již od 1. 1. 2015, nad 1000 m2 od 1. 1. 2017 a na menší od 1. 1. 2019. Majitelé domů se přestali o pořízení PENBu zajímat.

V zákoně 406/2000 Sb. je však ještě jiný paragraf, který se týká PENBu pro bytové domy. Je to § 7 týkající se povinnosti vystavovat PENB při prodeji bytu (ucelené části budovy). Zákon uvádí povinnost pro vlastníka jednotky (bytu).

Ze zákona 406/2000 Sb. Odstavec 3 § 7
„Vlastník jednotky je povinen předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky a předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy a zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky.“ Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé roky.“

Výklad paragrafu 7 umožňuje prodávajícímu bytu (ucelené části budovy) nahradit PENB (pokud o něj písemně zažádal a nedostal) fakturami spotřeby. Takže prodávající bytu PENB nemusí za určitých podmínek zajistit.

Ale ...

V tomto paragrafu (a dokonce dříve) je uvedena zákonná povinnost týkající se přímo majitele domu.

Ze zákona 406/2000 Sb. Odstavec 2 § 7
„Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz při prodeji budovy nebo ucelené části budovy či při pronájmu budovy,“

Výklad toho paragrafu nic neříká o „nepovinnostech“ či nějakých výjimkách pro majitele domu zajistit PENB v případě prodeje bytu (tedy ucelené části domu). Není tedy majitel domu při prodeji některého z bytů povinen průkaz zajistit?

Foto: Dekprojekt

Energetický štítek z Průkazu energetické náročnosti budovy na bytový dům

Energetičtí experti Nemopas vznesli dotaz na SEI (Státní energetická inspekce - orgán pověřený kontrolou tohoto zákona) a zjistili, že stanovisko SEI odpovídá výše uvedenému výkladu zákona, který nesnímá z majitelů domu povinnost vystavit PENB na celý objekt při prodeji bytu (ucelené části).

Stanovisko Státního energetického úřadu
„Dle našeho názoru sice může majitel jednotky (jen u SVJ) nahradit průkaz vyúčtováním, to ale neznamená, že SVJ nezůstává i v těchto případech primární povinnost podle písm. a) odst. 2 zákona opatřit průkaz při prodeji budovy nebo ucelené části (byt i bytová jednotka). Tato povinnost v zákoně jednoznačně je a nelze ji ze strany SVJ ignorovat. Takže pokud nebyl vlastníkovi jednotky předán na písemnou výzvu průkaz a on s tím nesouhlasí, může se na nás obrátit a my to prošetříme. Pokud bychom přistoupili na výklad, že SVJ povinnost nemá, pokud je při prodeji bytu nahrazen průkaz fakturami, byly by všechny SVJ z povinnosti vyjmuty a to jednoznačně není záměr zákona a myslím, že to nebylo ani účelem pozměňovacího návrhu v Senátu, kterým byla odstraněna plošná povinnost pro bytové domy a administrativní budovy.“

V současné době tedy majitel celého domu nemusí mít průkaz, ale jen do té doby, než kdokoli v domě nezačne některý z bytů prodávat či o to někdo z prodávajících písemně kvůli prodeji nepožádá. V tu chvíli by měl majitel domu průkaz zajistit, a pokud tak neučiní, vystavuje se možné správní pokutě. A od 1. 1. 2016 začne platit analogická povinnost i pro pronájem bytu.

Autor:  Ing. Ctibor Hůlka, energetický auditor, hlavní inspektor Nemopas

Inzertní sdělení

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který obsahuje vyhláškou stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. PENB vzniká na základě výpočtu spotřeby energie na vytápění, na ohřev teplé vody, na provoz vzduchotechnických zařízení, chlazení, vlhčení a na provoz umělého osvětlení. Hlavním výsledkem PENB je celková dodaná energie za rok. Podle tohoto kritéria se budova zařazuje do klasifikační třídy A až G.

PENB může zpracovat pouze energetický specialista oprávněný MPO. Společnost DEKPROJEKT a projekt NEMOPAS mají ve svých řadách několik energetických specialistů a auditorů, kteří zajišťují zpracování PENB a dalších energetických dokumentů.

Povinnost zpracovat průkaz a předložit ho jako součást projektové dokumentace při žádosti o stavební povolení ukládá zákon 406/2000 Sb. už od roku 2009. Povinnost platí při výstavbě nových budov či při větších změnách dokončených budov. Pro tyto účely zpracování PENB je nutné splnit předepsané požadavky na energetickou náročnost. Povinnost zpracování PENB platí rovněž při prodeji a pronájmu budovy, kde není stanoven požadavek, ale zpracování je požadované pro informovanost kupujícího.

Reklama

Související témata:

Související články

Má cenu bourat, nebo rekonstruovat?

10. 9. 2015, 11:27

Bourat, nebo rekonstruovat? Tuto otázku položil inspektorovi nemovitostí pan Michal, majitel starého domku v Rožmitále pod Třemšínem. Rekonstrukce starého domu...

Ze zkušeností inspektora - takový dům nechceme

17. 9. 2015, 13:34

V červenci jsem se ujala vyřízení požadavku na prohlídku rodinného domu. Poptávajícími byli mladí manželé s malým dítětem z Prahy, kteří chtěli koupit rodinný...

Výběr článků