Hlavní obsah

Nadměrná kondenzace zničila majitelce novou terasu

12. 4. 2018, 12:16

To, že kondenzace uvnitř skladeb střech a stěn domů může být vážný problém, se přesvědčila paní Mirka na svém rodinném domku. Při jeho přestavbě nebyla správně navržena nová skladba terasy a paní Mirku po roce dost překvapilo, že si na terase připadá jako “na vodě” a může být ráda, že se nepropadne.

Foto: Znalecký ústav Dekprojekt

Terasa s dlažbou na podložkách se po roce vlnila jako rozbouřený oceán.

Článek

Paní Mirka prováděla před rokem přestavbu svého rodinného domu. Nechala původní plochou střechu (do které už beztak zatékalo) přeměnit na terasu, na kterou bude moct vyběhnout z nově rozšířeného obývacího pokoje v patře.

Foto: Znalecký ústav DEKPROJEKT

Dřevěné OSB desky pod izolací, které měly nést dlažbu na podložkách, byly po roce zcela shnilé.

Z nedostatečné dokumentace přestavby není úplně jasné, kdo o konkrétním způsobu rekonstrukce původní ploché střechy a její přeměně na terasu rozhodl, zda projektant, nebo realizační firma, ale rozhodl špatně.

Původní střecha měla nosnou konstrukci z “hurdisek”. Na ní byly plynosilikátové tvárnice, mezi kterými byly kanálky napojené na exteriér a jako izolace proti vodě asfaltové pásy. V rámci rekonstrukce byly pásy rozřezány a na ně přes fólii položeny dřevěné trámky s vloženou tepelnou izolací a na ně OSB desky. Na ty se poté přímo přes separaci aplikovala fólie jako hlavní hydroizolace.

Finální, pochozí vrstvu pak tvořila dlažba do podložek. Tato skladba vedla k tomu, že po roce dlažba na podložkách ležela na shnilých OSB deskách a nebylo divu, že chůze po terase připomínala chůzi po vodní hladině.

Foto: Znalecký ústav DEKPROJEKT

Na dřevěných trámcích ve skladbě terasy se krásně rozvinuly hyfy a rhizomorfy (houbová vlákna) charakteristická pro dřevokazné houby rodu Serpulla (dřevomorka).

Jaké vysvětlení této situace poskytli specialisté ze Znaleckého ústavu Dekprojekt? Položení hydroizolace z fólie přímo na dřevěné desky bez dostatečného odvětrání prostoru se dřevem vede v kombinaci se zbytkem skladby k tomu, že pod folií zkondenzuje velké množství vody.

Tato voda v oblasti dřevěných desek a trámků způsobí, že dřevo je poměrně rychle napadeno dřevokaznými organismy a dojde k jeho degradaci.

Kondenzace ve střešní skladbě
V interiéru je ve vzduchu obsažena vlhkost (při teplotách kolem 20 °C je v běžném interiéru cca 50% vlhkost). Teplý vzduch z interiéru stoupá skladbou střechy. Některé vrstvy skladby brání prostupu vzduchu více (hydroizolace, tzv. parotěsné fólie apod.), některé méně (tepelné izolace apod.). V zimě pak vlhkost ze vzduchu vždy v nějaké vrstvě střechy zkondenzuje (na izotermě, kde nastane tzv. rosný bod). Pokud vody zkondenzuje hodně, a během léta se jí nevypaří dost, je to pro skladbu špatně. A pokud je jí ještě ke všemu hodně v oblasti, kde je dřevo, hrozí biologická degradace dřevěných materiálů. Mimo jiné, právě pro vyloučení nepříznivé míry kondenzace ve skladbě, specialisté vždy provádějí tzv. tepelně-technické vyhodnocení skladby střechy.

A znovu, jako v mnoha smutných případech, které jsme popsali v minulých článcích našeho seriálu, je potřeba připomenout hlavní poučení. Když se investor ”laik” pouští do nějaké stavby (i malé přestavby), měl by si nechat zpracovat podrobný projekt, který přesně definuje, co a jak se má při stavbě udělat (může udělat i firma, která bude stavět).

Firmu na stavbu by si měl investor vybrat na základě doporučení a jejích referencí. Zásadní doporučení pak je, že by si stavebník měl na “svou stranu” najmout stavebního odborníka, který zkontroluje projekt a bude hlídat kvalitu a provádění stavebních prací.

Ing. Tereza Rysová - specialista Znaleckého ústavu Dekprojekt

Inzertní sdělení

Potřebujete pomoc při nekvalitně provedených stavebních pracích?

Trápí vás na domě či bytě následující problémy?

  • Máte vlhko ve sklepě?
  • Máte mokré stěny v bytě či domě?
  • Máte doma plísně na stěnách nebo na oknech?
  • Máte mokré skvrny pod střechou?
  • Cítíte od stěn průvan a chlad?
  • Nemůžete v zimě vytopit místnosti?
  • Slyšíte hluk z okolních místností?
  • Slyšíte kroky z chodby?
  • Bude vás soused zastiňovat při dostavbě/nástavbě svého domu?
  • Či vás trápí na vašem domě či bytě jiný technický problém?

Specialisté a inspektoři NEMOPAS Znaleckého ústavu Dekprojekt vám pomohou. Vycházejí ze své více než dvacetileté zkušenosti s poruchami a diagnostikou staveb.

Specialisté Akreditované laboratoře Atelier DEK jsou připraveni provést úředně akreditovaná měření řady parametrů budov (akustická měření, vzduchotěsnost, osvětlení apod.).

Experti na poruchy staveb identifikují příčiny poruch a navrhnou, jak problém optimálně řešit.

Reklama

Výběr článků