Hlavní obsah

Přísnější pravidla pro začínající řidiče: Po vážném přestupku na dvě školení

5. 1. 2023, 14:57

Takzvaný řidičák na zkoušku, který v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích schválila vláda, se od roku 2024 má týkat těch, kteří mají řidičský průkaz méně než dva roky. Po závažném přestupku budou muset podstoupit pohovor s psychologem a školení v autoškole. Novinkou je také možnost řídit auto pro sedmnáctileté.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto

Článek

Novelizace zákona 361/2000 Sb., kterou ve středu schválila vláda, zavádí kromě změn v bodovém systému také dvě důležité novinky pro ty, kdo s řízením plánují začít. Jsou to tzv. řidičáky na zkoušku a řízení s mentorem.

Řidičský průkaz „na zkoušku“ se vztahuje na ty řidiče, kteří mají oprávnění kratší dobu než dva roky, a to bez ohledu na jejich věk. Věnuje se jim nový § 102f a nejdůležitější novinkou je, že pokud takový řidič spáchá závažný přestupek nebo trestný čin, za který dostal 6 trestných bodů, „je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů“.

Šest bodů za drogy za volantem i projetí stopky

Nově šestibodové přestupky jsou např. řízení pod vlivem alkoholu či návykové látky, odmítnutí testu na alkohol či drogy, způsobení dopravní nehody, při které došlo k úmrtí nebo vážnému zranění, jízda v protisměru na dálnici, nezastavení na červené, „stopce“ nebo na pokyn policisty, předjíždění navzdory zákazu či překročení rychlostního limitu o 40 km/h a více v obci, resp. o 50 km/h a více mimo obec.

Bodový systém řidičů se od příštího roku změní

Povinnost absolvovat pohovor automaticky neznamená pozbytí řidičského oprávnění, ovšem vztahuje se i na ty řidiče, kteří v oné dvouleté lhůtě oprávnění pozbyli a nyní žádají jeho vrácení.

Pohovor má za cíl získání a prohloubení znalostí o dopravních nehodách a o tom, jak jim předcházet - a to bez ohledu na to, zda řidič svým přestupkem nehodu způsobil, či nikoliv. Provádí ho psycholog s příslušnou akreditací a trvá 4 hodiny. Z toho hodinu tvoří teoretická příprava, dvě a půl hodiny jízda a půlhodinu zhodnocení.

Řidič následně dostane potvrzení a to musí do tří měsíců předložit obecnímu úřadu, který ho k absolvování vyzval. Pokud tak neučiní, přichází o řidičák do doby, než pohovor absolvuje. Na to ale má jen jeden rok; pokud to nestihne ani do té doby, musí znovu skládat zkoušku na řidičský průkaz.

Školení začínajících řidičů je jiný kurz, který bude takový řidič absolvovat v autoškole. Upravuje ho zákon 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v novém § 52j.

Jeho předmětem je „prohloubení znalostí teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,“ říká novela zákona a skládá se z jedné vyučovací hodiny teorie, tří vyuč. hodin jízdy a jedné vyuč. jízdy vyhodnocení chování řidiče.

Může se týkat těch, kteří získali řidičák vloni

Pokud změna vstoupí v platnost podle plánu, tedy od ledna 2024, bude de facto platit pro ty řidiče, kteří získali oprávnění po 1. lednu 2022. „Bude se to vztahovat i na řidiče, kteří získali řidičské oprávnění před 1. 1. 2024. (…) Povinnost absolvovat pohovor a školení jim ale vznikne jen za to, co spáchají po 1. 1. 2024,“ řekl pro Novinky mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka s tím, že režim „zkoušky“ v každém případě končí po dvou letech od získání oprávnění.

„Vztahuje se to jen k prvnímu udělení řidičského oprávnění, tzn. v případě získání další skupiny už do toho režimu řidič nespadne,“ dodal Jemelka. Když si tedy řidič rozšíří oprávnění např. ze skupiny B o skupinu C+E a „béčko“ má déle než dva roky, v režimu „zkoušky“ s novým řidičákem nebude.

Důchodce jezdil 72 let bez řidičáku a bez nehody. Stopku vystavila až kamera

Řízení s mentorem se týká těch řidičů, kteří chtějí jezdit osobním autem - týká se to jen řidičských oprávnění skupiny B - ještě před dovršením 18 let. Zákon jim v novém § 83a také říká „sedmnáctiletí řidiči“ - na takový věk je stanovena dolní hranice, kdy smí člověk usednout za volant osobního auta.

Smí tak ale učinit pouze s mentorem - člověkem, který vždy bude sedět na sedadle spolujezdce a sedmnáctiletého řidiče hlídat. Takový mentor musí mít ŘO sk. B nejméně 10 let, z toho posledních 5 let nepřetržitě a nebyl mu v těchto 5 letech udělen zákaz řízení. Také nesmí mít v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.

Střízlivý mentor, odpovědný řidič

Mentor nesmí vykonávat dohled pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky a v případě, že je to žádáno, musí se podrobit testu na alkohol či drogy. Za řízení však odpovědný není, odpovědnost je plně v rukou sedmnáctiletého řidiče. Pokud sedmnáctiletý řídí auto bez mentora, o svůj řidičák přijde.

Mentoři mohou být až čtyři a musí být zapsaní v registru řidičů. Zápis se vymaže, požádá-li o to sedmnáctiletý řidič, nebo pokud mentor přestane splňovat některou z podmínek uvedených výše.

Tyto změny by měly vstoupit v platnost od 1. ledna 2024, pokud novelu schválí Sněmovna i Senát a podepíše prezident.

Vláda schválila nový bodový systém i řidičák na zkoušku

Reklama

Výběr článků