„Dačické floristické setkání pod vedením Slávka Rabušice se uskuteční v rámci cyklu Květiny z konce napoleonských časů, který už letos měl zastávky na zámcích v Ratibořicích, Bítově a Vranově nad Dyjí, a váže se k oslavám dvousetletého výročí konání Vídeňského kongresu a ukončení napoleonských válek," vysvětlil kastelán Jan Mikeš.

Dačický zámek tato doba podle Mikeše výrazně ovlivnila. Tehdy se totiž baronská rodina Dalbergů přestěhovala do Čech kvůli neutěšené hospodářské i politické situaci v jejich rodném Porýní.

„Členové této rodiny hráli roli na obou stranách napoleonského konfliktu a vkus této doby ovlivnil i vybavení a stavební podobu dačického zámku," přiblížil Mikeš dějinné souvislosti konání výstavy.

Květiny, jejich charakteristické barvy a vůně byly tehdy nezbytné pro vytváření atmosféry obytných místností a společenských sálů. Během týdne budou mít návštěvníci příležitost prožít na chvíli atmosféru té doby a vnímat ji všemi smysly.

„Prvním Dalbergem na Dačicích byl baron Karel se svou chotí Charlottou. Na jejich láskyplný vztah odkazuje i název výstavy Kytice pro Lotte," vysvětlil kastelán.