Svou oblibu si památka získala nejen pro svůj romantický vzhled. Hradní areál, tyčící se od 13. století na příkrém ostrohu nad údolím řeky Křetínky, totiž prošel v posledních letech zásadní obnovou za více než 24 miliónů. Zrekonstruován byl jak hradní palác, tak celý areál, včetně hradní zahrady nebo pozdně gotického Domu zbrojnošů, v němž vznikla nová expozice.

„Letos ještě probíhá obnova třetího traktu bývalého poplužního dvora. Jde o opravu poslední neopravené stavby v areálu hradu. Jejím dokončením dojde ke zcelení pohledu na poplužní dvůr, který byl pozdějšími úpravami nejvíce degradován,“ upozornil kastelán Miloš Dempír na poslední místo, kde ještě pracují stavební dělníci.

Návštěvníci mohou na Svojanově sledovat restaurátory, obnovující sochy z mariánského sloupu v Poličce.

Návštěvníci mohou na Svojanově sledovat restaurátory, obnovující sochy z mariánského sloupu v Poličce.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Na obnoveném nádvoří poplužního dvoru jsou ale již nyní umístěny sochy tří světců, původně součást národní kulturní památky morového sloupu na náměstí v Poličce. „Byly ve špatném technickém stavu, proto musely být sejmuty. Po jejich zrestaurování budou vytvořeny kopie a ty znovu osazeny na morový sloup. Originály budou umístěny v galerii, která vznikne přímo v prostorách poplužního dvora,“ prozradil kastelán.

Dějiny v animovaném spotu

O historii hradu se návštěvníci dozvědí od průvodce na jedné ze dvou prohlídkových tras (třetí je bez průvodce a vede exteriérem hradního areálu). Ovšem malou ochutnávku turistům správa hradu naservíruje hned u pokladny v menší výstavní síni. Zde mohou návštěvníci obdivovat nejen obrazy bývalého dlouholetého kastelána Aloise Živného, ale také zhlédnout animovaný spot inspirovaný historií hradu.

Hradní zřícenina

Hradní zřícenina

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Chtěli jsme vtipnou a populárně naučnou formou představit nejstěžejnější okamžiky v životě hradu. Aby se jim pak při výkladu či prohlídce vlastních prostor památky tyto informace pospojovaly a lépe si je následně uměli představit,“ řekl kastelán. Díky animovanému spotu tak má Svojanov divácky atraktivní vizualizaci svého historického a stavebního vývoje. K dispozici je například také školám.

A co animátory z pohnutých hradních dějin zaujalo nejvíc? „Už na počátku se objevuje poměrně nový vědecký poznatek o založení hradu. Oproti původním předpokladům ho posouvá již k roku 1224. Podle nejnovějších poznatků historiků souvisí založení s kolonizací zdejšího území a osobností královského purkrabí Svéslava z Bořitova, který na popud krále založil v neosídlené krajině hrad,“ upozornil kastelán.

Také hradní zahrada prošla v minulých letech obnovou.

Také hradní zahrada prošla v minulých letech obnovou.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Svojanov sice v době svého založení nesl německý název Fürstenberg, ale český Svojanov, jak se také dodnes jmenuje městys v podhradí, ho nakonec vytlačil. „Právě osoba Svéslava, psaná někdy i jako Svojeslav, je možná vodítkem k vysvětlení vzniku jména Svojanov,“ přidal novou hypotézu kastelán Dempír.

V krátkém animovaném filmu je vyzdvižen také zákoník Majestas Carolina, v němž Karel IV. zařadil Svojanov mezi 11 nejvýznamnějších královských hradů. „Další část se věnuje stavebnímu vývoji v pozdně gotickém a renesančním stylu. Díky animaci je názorně vidět, jak se hrad rozrůstal a měnil. Včetně poslední vývojové fáze v 19. století, kdy již získal svou současnou podobu, jak v exteriéru, tak interiéru,“ poznamenal kastelán.

Sezóna nekončí

„I když prázdniny končí, pro nás sezóna v žádném případě nekončí. Pokračujeme až do poloviny prosince. V září je hrad otevřen denně, v říjnu s výjimkou pondělků a od listopadu jen o víkendech a svátcích,“ zve k návštěvě Dempír, který věří, že by letošní sezóna mohla být opět rekordní. Zatím nejvíc návštěvníků přišlo v roce 2009. Bylo jich 47 tisíc.

K rekordu mají přispět i akce, které se na hradě ještě uskuteční. „Na víkend 20. až 21. září připravujeme Slavnosti lovu, které nás přenesou do 19. století, kdy nejoblíbenější zálibou majitelů hradu byl lov v okolních hlubokých lesích,“ upozornil na první z nich kastelán Miloš Dempír. Závěr roku obstará také již zaběhnutá akce — hradní advent. Uskuteční se od 19. listopadu do 14. prosince.