Tématem první výstavy je genealogie a heraldika Lichtenštejnů. Jejím základem je ojedinělý soubor 60 obrazů všech lichtenštejnských knížat a dalších členů rodu, kteří se významně zapsali nejen do dějin jižní Moravy. Kolekci kopií i originálů se podařilo shromáždit díky pomoci Lichtenštejnských sbírek Vaduz-Vídeň a Národního památkového ústavu. Návštěvníci si mohou prostudovat také kompletní rodokmen.

Druhá z expozic je zaměřená na místo posledního odpočinku, které pro příslušníky mocného rodu nechal na počátku 17. století zbudovat Maxmilián z Lichtenštejna s manželkou Kateřinou z Boskovic, a to ve Vranově u Brna. Výstava popisuje vznik vranovského chrámu i hrobky, jejich uměleckou výzdobu i samotnou mariánskou legendu, jež se k významnému poutnímu místu váže.

Obě valtické expozice představují součást širšího projektu, jehož cílem je mapování a turistická prezentace stop šlechtického rodu na jižní Moravě a v Dolních Rakousech. Už minulou sobotu začala v Mikulově na Břeclavsku další výstava, která popisuje činnost tamních Lichtenštejnů ve 13. až 16. století.