Když jsme při předchozí cestě zavítali na hrad Hazmburk, konstatovali jsme, že v blízkém okolí je další řada přitažlivých turistických míst. Alespoň na dvě z nich se nyní podívejme zblízka.

Pár kroků pod zámkem v obci Peruc míří turisté travnatou cestou mezi domy k legendární studánce. Ta je jejich přítomností zjevně potěšena, protože voda v kamenném rezervoáru nedlí nijak nečinně, ale naopak tu a tam vesele zabublá. Možná svou specifickou řečí sděluje, jak to bylo se setkáním slovutného knížete a krásné selky, ovšem ne každý jí rozumí.

Oldřichův dub, Peruc.

Oldřichův dub, Peruc

FOTO: Miroslav Šára, Novinky

V centru obce stojí za zastávku již zmíněný zámek a jeho park, ale také barokní kostel sv. Petra a Pavla, k němuž je to od zámku jen pověstných pár kroků. Nápadná stavba pod žlutou fasádou hrdě stojí mezi vzrostlými stromy a příchozí vítá otevřenou náručí. Tím míním fakt, že v době naší návštěvy byly kostelní dveře otevřené a od mříže si bylo možné prohlédnout interiér svatostánku.

Po schodišti nyní od kostela sestupujeme do nejnižších pater obce. Na řadě je další místo z dávných letopisů. V roce 1004 se tu rovněž pohybovali Oldřich s Boženou. Svědkem události byl dub, který tu dodnes stojí. Když vítr aspoň trochu zaduje, tak i on vypráví. Podobně jako studánka. Ostatně téma mají shodné.

Gotická rozhledna

Naladěni na historickou notu míříme do nedalekých Loun. Město na Ohři patří k těm, která zaujmou na první pohled. I kdyby o nich návštěvník zatím nevěděl nic, nebo skoro nic, šestým (či jakým) smyslem vytuší, že tady toho opravdu uvidí hodně. A že se mu to bude líbit.

Lounská radnice.

Lounská radnice

FOTO: Miroslav Šára, Novinky

Husovou ulicí míříme kolem synagogy na zdejší hlavní náměstí. Barokní sloup Panny Marie v jeho centru, mohutná radnice novorenesančního vzhledu v rohu, pomník Mistra Jana Husa kousek před ní, na opačné straně malebně vyhlížející budova knihovny... Náměstí v Lounech působí takřka slavnostně.

A to jsme ještě nezmínili hlavní dominantu, která sídlí těsně u náměstí – a hravě je přečnívá. Onou dominantou je chrám sv. Mikuláše, jedna z perel české pozdní gotiky. Opravdu mimořádné dílo. Vstupte do interiéru a přesvědčte se sami. Určitě vás zaujme rozměrný oltář, vyřezaný z lipového dřeva. Není zlacený, není barvený (prý kdysi na tyto kroky chyběly finance), ale právě tím se zdá ještě poutavější.

Chrám sv. Mikuláše, Louny

Chrám sv. Mikuláše, Louny

FOTO: Miroslav Šára, Novinky

Uvnitř by se neměly lovit obrázky, tak to dodržíme a pozveme vás na jiné chrámové místo. Úzkým schodištěm, za chvíli i kolem zvonů, stoupáme na ochoz šedesát metrů vysoké věže. Z ní se naskýtá takřka letecký výhled – nejen na město pod námi, ale i blízké či vzdálenější okolí. Mimo jiné se do zorného pole dostávají vrchy Oblík a Raná na severu, východním směrem je vidět i nápadná silueta čedičového vrchu s hradem Hazmburk.

Nabídka Loun ani v tuto chvíli ještě zdaleka není vyčerpána. K návštěvě zvou například tajuplné i úpravné uličky v sousedství chrámu i náměstí, ale také nedaleká Žatecká brána, postavená kolem roku 1500. Pokud jí projdete a dáte se doprava, ve směru k mostu přes Ohři, budete míjet skvostné hradby s dvojicí půlkruhových bašt. Není u nás zas až tak příliš měst, která se mohou pochlubit podobným výjevem.

Lounské hradby.

Lounské hradby

FOTO: Miroslav Šára, Novinky