Národní park Šumava byl vyhlášen v roce 1991 a se svými 690 km2 je největším parkem v ČR. Tvoří jej přes 100 km dlouhý pás chráněné přírody, který se táhne podél hranice s NěmeckemRakouskem. Připomeneme vám několik zajímavých míst.

FOTO: Česká televize, Tomáš Kočko

S televizní kamerou jsme se toulali Vltavským luhem. Je to zajímavá část území, která se na první pohled liší od zbytku Šumavy. Jde o záplavové území na horním toku Vltavy, které je ze dvou třetin tvořeno rašeliništi, ale jsou zde i četná odstavená říční ramena meandrující ve velmi zprohýbaných smyčkách.

Další biotopy tvoří pestré poříční louky, rašelinné březiny a podmáčené lesy, které mají jako celek převážně severský charakter. Jako byste vzali říční nivu ze Skandinávie a posadili ji do střední Evropy. Tůně podobně jako vrchovištní jezírka vytvářejí vhodné podmínky pro výskyt masožravých rostlin.

Biotopy tvoří pestré poříční louky, rašelinné březiny a podmáčené lesy, které mají jako celek převážně severský charakter.

FOTO: Česká televize, Tomáš Kočko

Smutně poetický název má lokalita Mrtvý luh. Vypadá jako běžná horská louka porostlá borovicemi. Stačí se ale na chvilku zastavit a už se člověk pomalu propadá. Jde totiž o největší rašeliniště v Čechách, které bývá často zobrazováno s hustým mlhavým závojem. S rozlohou 300 ha a mocností rašeliny až osm metrů do hloubky je to na středoevropské poměry úctyhodná plocha.

Poslední doba ledová zanechala na Šumavě spoustu zajímavých glaciálních reliktů, především ledovcových jezer. Na české i bavorské straně vzniklo působením původních ledovců osm takových vodních ploch.

Nejzelenějším je Plešné jezero, které leží ve výšce necelých 1100 metrů a má hloubku kolem 18 metrů. Jeho charakteristickou barvu způsobují zelené vláknité řasy a sinice. Pro milovníky přírody tudy prochází Stifterova stezka, zážitková trasa, která návštěvníkům parku ukazuje, jak se v těchto místech vyvíjí koloběh přírody a lesního ekosystému.

FOTO: Česká televize, Tomáš Kočko

Přitažlivým úsekem je Trojmezenská hornatina, která zahrnuje Třístoličník, Plechý, Smrčinu a Plešné jezero. Na protějších kopcích je hranice národního parku, kde se vyskytují vzácná zvířata, mezi jinými i tetřev nebo rys ostrovid. Ochranáři Správy národního parku sledují výskyt této plaché šelmy prostřednictvím moderní techniky.

K takovým patří fotopasti umístěné na méně frekventovaných pěšinkách v lese na české i německé straně. Fotoaparát ve speciální ochranné krabici zaznamená každé zvíře, které se pohybuje v jeho blízkosti. Bohužel bývají tato zařízení přitažlivá pro různé nenechavce. Za dva roky intenzivního monitoringu se na české straně Šumavy ztratilo 25 fotopastí a na německé jenom jedna…

FOTO: Česká televize, Tomáš Kočko

V místech výskytu jsou instalovány také lapače, na kterých se zachycují kousky srsti. Z jednotlivých chlupů lze získat DNA zvířete a dovědět se víc o jeho genetice.

Magickou atmosféru Šumavy v daleko podrobnějším záběru zprostředkuje další z vydání televizního cyklu Návraty k divočině. Tomáš Kočko vás k němu pozve 16. 9. 2011 na ČT2 v 17.50 hodin. Připravili dramaturg Jaromír Šlosar, kameraman Krunoslav Keteleš a režisér Marcel Petrov. Stránky pořadu najdete zde.