Významné vinařské obce v NP Podyjí Hnanice a Šatov se rozkládají osm kilometrů jihozápadně od Znojma, tedy na samém jihu Moravy. Je tedy jasné, že se nacházejí prakticky na samé hranici s rakouským územím. Vinice zde sice účinkují v hlavní roli, avšak pro turisty toužící především poznávat krásy přírody, je ústředním "aktérem" již zmíněná řeka Dyje.

Dyje tvořící čtyřicetikilometrový meandr a protékající místy až 100 m hlubokým kaňonem je vskutku nádherná, bohužel se na ni však neskýtá mnoho působivých pohledů. Ale když už ano, o to více stojí za to. Pro cyklisty se jedná vlastně jen o pouhých pět vyhlídek na kaňon. Ve směru od Znojma nastupují v tomto pořadí: Králův stolec, Sealsfieldův kámen, vinice Šobes, zřícenina s rozhlednou Nový Hrádek a vyhlídka do Rakouska na městečko Hardegg.

Pro méně zdatné kolaře se musí cyklostezky jevit jako opravdu hodně náročné, ale milovníci horské turistiky si v tomto celkově paradoxně spíše rovinatém kraji opravdu užijí. Kvůli přísným předpisům národního parku (v rakouské části NP Thayatal se na kole poblíž kaňonu dokonce nesmí vůbec) panuje nemálo omezení, a to nejen pro cyklisty, ale pochopitelně zároveň i pro pěší. To vše z toho důvodu, že díky klimatu a především nulovému průmyslovému využívání krajiny se zde dokonce vyskytují takové ohrožené rostliny či živočichové (např. rys a dokonce občas přicestuje i los), jako takřka nikde v Evropě.

V hlavní roli víno

Silniční cyklistika prožívá dlouhodobý rozmach také z důvodu kvalitních silnic především v Rakousku. Pouhé 4 km od Hnanic se nalézá Retz s muzeem cyklistiky. Dobré podmínky jsou však i v moravské části, a to včetně možností ubytování. Jak už bylo řečeno, na Moravě si na své přijdou především zdatní cyklisté, jejichž trasy budou lemovat mimo jiné archeologická naleziště, středověké památky a vinné sklípky. Pro tyto potřeby existuje speciální možnost dopravy, jelikož naneštěstí není dovoleno osobně ztenčit zásoby vína a poté opět usednout na kolo.

Tato nejteplejší oblast v Česku je nesporně známá především právě svými členitými vinohrady, z jejichž plodů se pak lisují různé druhy bílého vína (k dominantním odrůdám patří ryzlink rýnský, ryzlink vlašský, rulandské šedé a rulandské bílé). Mezi vinicemi se také dá velmi dobře provozovat pěší turistika, jejíž nespornou (ne)výhodou také je, že pro konzumaci tohoto alkoholu si každý člověk svůj limit může určit sám. Obec Šatov kromě toho nabízí i kuriozitu v podobě jedinou rukou válečného veterána z 1. světové války vymalovaného Malovaného sklepa.

Celý NP Podyjí se takto po svých dá pochopitelně prozkoumat ve značně větší míře než na sedle kola, ale opět se nebude jednat o úplně nejjednodušší pochody. Pokud máte alespoň občanský průkaz, můžete prakticky kdekoli proniknout i k našim jižním sousedům - jen se doporučuje respektovat, že víno ve vinici patří opravdu jen vinaři.

Ochutnávky můžeme absolvovat u degustačních stánků firmy Znovín Znojmo (nacházejí se v chráněné vinici Šobes či na vinicích nad obcí Havraníky). Vinice Šobes, která zde nepochybně funguje již od středověku, je tedy všem přístupná bez omezení. Proč se vlastně vínu v této vinici tolik daří? Důvodů je více. Řeka Dyje ji celou obtéká jako jakýsi poloostrov, a tím pádem ji osvěžuje po celé vegetační období. Zároveň se na tom pozitivně podepisuje půdní složení a natočení vinice k jihu, čili ke slunečnímu svitu.

Atraktivních lokalit je v Podyjí mnoho

Když se podíváme na místa, které opravdu stojí za to navštívit, musíme opět (jak jinak) začít u vína - konkrétně u vinných sklepů Znovínu. Křížový sklep v Příměticích u Znojma je největší klenutý sklepní prostor ve střední Evropě a klášter Louka ve Znojmě se pro změnu může pyšnit statutem největší klášterního komplexu u nás - a samozřejmě také zajímavými sklepními prostory.

Co se týká architektury a vůbec historie, tak zde hraje prim Znojmo. Povinností jeho návštěvníků je spatřit tamní rotundu, nejstarší sakrální stavební památku na nádvoří Znojemského hradu. Město dále nabízí několikapatrové rozlehlé podzemí s jezuitským vodovodem nebo Mikulášský kostel. Z radnice je možnost výhledu až na rakouské Alpy.

Za zmínku také stojí obec Hluboké Mašůvky, dříve velmi slavné poutní místo a zároveň pravěké archeologické naleziště. Dále např. hrad Bítov, Vranovský zámek, zřícenina Cornštejn a Frejštejn. Kousíček od hranic se nalézá jedno z nejposvátnějších míst Rakouska - Heiliger Stein se záhadným kamenem obrodné síly. Je patrné, že tato oblast toho každému, kdo tam zavítá, nabízí opravdu nespočet - zkrátka jen si vybrat.