A cože vás vlastně čeká? Od konce května do poloviny října vylétá každý večer okolo 400 000 netopýrů z jeskyně za hmyzí večeří. Začátek celého divadla nebývá ve stejnou dobu, závisí na době západu slunce. Proto je dobré se před akcí informovat na konkrétní čas. V případě nepříznivého počasí, za deště či bouřky, může být akce zrušena zcela. Za účast na netopýřím divadle se neplatí žádný poplatek.

Hlediště

Hlediště

FOTO: Carlsbad Caverns National Park

Filmovat a fotografovat lze pouze na základě zvláštního povolení, které vydává správa parku nejméně dva týdny předem. Bez tohoto povolení je v průběhu akce zakázáno používat mobilní telefony, fotoaparáty a kamery. Vědecké studie totiž prokázaly, že na netopýry špatně působí bílé světlo a blesky vydávané elektronickými přístroji. Kvůli bezpečnosti není povoleno brát do amfiteátru jakákoli zvířata.

Netopýři

Netopýři

FOTO: Archiv

Na území parku žije 16 druhů netopýrů, přičemž v jeskyni je nejvíce zastoupeným druhem netopýr Tadarida brasiliensis Mexicana. Váží okolo 13 g, rozpětí křídel má až 28 cm, ocas 4 – 5 cm. V malém počtu mezi 300 – 600 kusů zde žijí další dva druhy -  Fringed myotis and Cave myotis.

Netopýr

Netopýr

FOTO: Archiv

Nejlepší zážitek je v červenci a srpnu, kdy se k rodičům přidávají i mláďata narozená zkraje léta. Stejně působivý je i každodenní ranní návrat (mezi 5. – 7. hod.) netopýří populace, kdy mizí zpět v jeskyních v úžasném střemhlavém letu z výšky několika desítek či stovek metrů. Netopýři při těchto „náletech“ dosahují často rychlosti i přes 40 km/h. Přivstat si tedy na toto divadlo se rozhodně vyplatí.

Netopýři jsou jediní savci, kteří dovedou létat. Živí se hmyzem, můrami, brouky, komáry, a za těmito lahůdkami právě opouštějí bezpečí jeskyně. Vylétávání netopýrů může trvat 20 minut až 2 hodiny. Mračno netopýrů může být tak silné, že ho lze vidět na míle daleko jako černý pruh na obloze nebo chvílemi tak tenké, že diváci vidí pouhé skvrny proti svítícímu měsíci.

Vstup do jeskyně

Vstup do jeskyně

FOTO: Archiv

Je nesmírně těžké určit, kolik netopýrů z jeskyně vylétá. Je to jako bychom chtěli počítat zrnka soli. Existují samozřejmě i určité postupy, které pomáhají při stanovení počtu, ale vždy se jedná jenom o odhad.

Jedna z metod využívá infračervených fotografií pořízených ve dne v jeskyni, kdy netopýři spí nebo odpočívají. Velmi zjednodušeně řečeno, vědci pak vynásobí odhadovaný počet netopýrů na metr čtverečný a na celou plochu jeskyně a na základě této informace získávají údaje o velikosti netopýří kolonie.

Jeskyně

Jeskyně

FOTO: Carlsbad Caverns National Park

Další metoda zase využívá k získání poznatků o velikosti netopýří populace speciální kameru, která je citlivá na změny teploty. Netopýří teplota je zhruba 39  °C, za soumraku je však okolní teplota nižší. Díky tomu se netopýři na obrazovce zobrazí jako jasné skvrny proti tmavšímu pozadí, tedy přesně naopak jak bychom je viděli my.

Získané informace jsou pak zpracovány speciálním počítačovým programem a vyhodnoceny vědci. Každý netopýr je touto metodou započítán samostatně. Tento postup je významný i tím, že netopýři kameru nezaznamenají, tedy necítí se ohroženi, a proto se nemění ani jejich chování. Právě touto metodou odborníci došli k závěru, že netopýří populace v jeskyni v Carlsbad Caverns čítá přibližně 400 000 jedinců. Velikost populace je však proměnlivá. Existují i údaje z roku 2005, které uvádí, že během letní a podzimní migrace se velikost kolonie rozrostla na 793 000 jedinců.

Jeskyně

Jeskyně

FOTO: Carlsbad Caverns National Park

Zvláštností je, že se jedná o kolonii smíšenou, samci tvoří více jak 50 %. Přitom na mnoha místech mimo území parku žijí výlučně početné mateřské kolonie a samci tvoří menší samostatné skupiny.

Netopýři jsou nesmírně užiteční. Jsou jedinými savci, kteří mají schopnost létat.  Díky této dovednosti mohou získat potravu z míst, která jsou pro ostatní savce nedostupná. Jedlíci to jsou skutečně mimořádní. Každou noc jsou schopni netopýři z Carlsbad Caverns spořádat až tři tuny létajícího hmyzu, čímž zabraňují neúměrnému přemnožení hmyzu a pomáhají tak snižovat stavy škůdců na zemědělských plodinách. Jejich činnost je proto nenahraditelná. Netopýři trus – guáno – je vynikajícím přírodním hnojivem. Existují i netopýři, kteří se živí plody a nektarem, ale v okolí Carlsbad Caverns se vyskytují pouze netopýři živící se hmyzem.

Jeskyně

Jeskyně

FOTO: Carlsbad Caverns National Park

Není přesně známé, kde netopýři z této jeskyně tráví zimu. Ví se, že každé jaro zhruba v dubnu netopýři přilétají do Carlsbad Caverns. Koncem června rodí samice mláďata. Přibližně za pět týdnů jsou mladí netopýři schopni létat a lovit hmyz. Koncem října začíná být počasí již chladnější, což má za následek, že hmyzu začíná ubývat. Netopýři jsou tak odkázaní na své tukové zásoby a odlétají z Carlsbad Caverns na jih směrem do Mexika či Střední Ameriky. Ale protože netopýři létají velmi rychle a na velké vzdálenosti, není možné je sledovat a zjistit, kam se přesně navrací.

Autor: Irena Reiterová America Tours