Roku 1673 Francouzi obsadili území, které původní obyvatele Mississaugas nazývali Katarokwi. Jen pro zajímavost, Mississaugas znamená „ti, co jsou u ústí velké řeky.“ Francouzi zde založili pevnost Cataraqui, později nazývanou Fort Frontenac. Pevnost byla během sedmileté války v roce 1758 zpustošena Brity v bitvě o Fort Frontenac. Kingston se stal hlavním centrem společenství jihovýchodní Horní Kanady. Loajalisté, též toryové, tvořili významnou část rozšiřující se populace v této oblasti na konci 18. století. Byli to britští osadníci v Severní Americe, kteří zůstali loajální vůči Velké Británii ve válce za nezávislost.

Kingston

Kingston

FOTO: Archiv

V roce 1784 přijela velká skupina loajalistů vedena kapitánem Michaelem Grassem, který se plavil z New Yorku po řece St. Lawrence. Pevnost Fort Frontenac byla obnovena k ubytování vojenské posádky, která měla za úkol bránit nové komunity. Od roku 1787 bylo Cataraqui nazýváno „Královským městem“ na počest krále George III. Název byl zkrácen na „Kingston“ v roce 1788.

Během anglo-americké války roku 1812 byl Kingston strategickým místem pro ovládnutí vod jezera Ontario. Této skutečnosti hojně využívala britská námořní flotila, která intenzivně zbrojila proti americkému loďstvu. Po válce Britové postavili pevnost Fort Henry a řadu obranných věží zvaných Martello Towers, aby hlídaly vstup do Rideau Canal.

Kingston

Kingston

FOTO: Tourism Kingston

V roce 1838 byl Kingstonu přidělen statut města a prvním starostou se stal Thomas Kirkpatrick. Až do roku 1840 měl Kingston největší počet obyvatel. Byl vybrán jako první hlavní město britské kolonie a setrval v této roli v letech 1841 – 1844. Postupem času však velikost a infrastruktura města nevyhovovala potřebám. Navzdory své výhodné poloze se stalo také málo odolným proti americkému útoku. V důsledku toho byl statut hlavního města střídavě přiznáván Montrealu, Torontu a později Ottawě.

Poté vývoj Kingstonu začal stagnovat a jeho národní význam upadal. Prvním ministerským předsedou Kanady byl sir John MacDonald. Bellevue House bylo jedno z jeho sídel v Kingstonu. To je dodnes populární národní historickou památkou Kanady.

Na přelomu 19. a 20. století zůstal Kingston důležitým přístavem v oblasti Velkých jezer. Byl významným centrem pro stavbu lodí a výrobu lokomotiv. Působila zde významná společnost Canadian Locomotive Company. Postupem času se však těžký průmysl z města vytrácel.

Collins Bay

Collins Bay

FOTO: Tourism Kingston

Zajimavosti:

• Kingston je spojen s hlavním městem Kanady Ottawou vodní cestou přes řeku Cataraqui, jezery Rideau a s řekou Ottawou propojeným kanálem Rideau Canal, který je považován za jedno z největších děl 19. století. Dokončen byl roku 1832 a měl umožnit bezpečné spojení mezi tzv. Horní a Dolní Kanadou tak, aby nebylo nutné použít řeku Svatého Vavřince, která byla velice zranitelná americkými vojsky, neboť tvoří hranici mezi USA a Kanadou. Kanál byl v roce 2007 oceněn zapsáním na seznam míst světového dědictví organizací UNESCO. V Kanadě je jen 15 míst, která se mohou takovým oceněním pochlubit.
• To, že Kingston přitahuje turisty, dokazuje i fakt, že 3 500 lidi je zaměstnaných v turistických službách.

Kingston

Kingston

FOTO: Tourism Kingston

• Díky téměř neustálým větrům od jezera je město považováno za jedno z největrnějších v celé Kanadě.
• Světoznámá oblast „Thousand Islands“ neboli oblast Tisíců jezer je odtud coby kamenem dohodil a z malého přístaviště v centru města můžete vyrazit na hodinovou projížďku lodí do této kouzelné oblasti na řece Svatého Vavřince.
• Narodilo se zde několik významných osobností kulturního života, ale nejvýrazněji se ve světě prosadil zpěvák Bryan Adams.
• V oblasti Kingstonu je 9 nápravněvýchovných zařízení na federální úrovni. Pět z nich je uvnitř samotného města.
• Kingston je známý pod přezdívkou „Limestone City“ (vápencové město), neboť spousta historických budov je postavená pravě z tohoto místního kamene.

Kingston Farmers Market

Kingston Farmers Market

FOTO: Tourism Kingston

Orientace ve městě není snadná. Na rozdíl od jiných měst a velkoměst Kanady je tu značný kus historického centra komplikovaný nepravoúhlým členěním cest. Lehce byste se mohli někde zamotat, kdybyste neměli mapu. Od hlavní dálnice č. 401 je centrum zhruba 7 km daleko, dojet se sem musí po úzkých a klikatých cestách. Je výhodné přijíždět přes malou ulici Centre, jen kousek od jezera. Tady se můžete podívat na Bellevue House, kde bydlel první ministerský předseda Kanady Sir John MacDonald. Podél jezera pak vede pobřežní silnice lemovaná nádherně udržovanými parky.

St.Georges Cathedral

St. Georges Cathedral

FOTO: Archiv

Jak se budete blížit k centru města, budete míjet po levé straně místní univerzitu Queen´s University a po pravé straně si určitě všimnete strážních věží známých jako Murney Towers. Zastavte se určitě v parku MacDonald Park na hlavní pobřežní ulici King St. na křižovatce s Barrie St., která zároveň tvoří hranici dalšího parku City Park. Je to velice příjemné místo, kde se můžete projít okolo jezera, ale hlavně je možné navštívit jednu z těchto věží přeměněných na muzeum. Hned za City Parkem zahněte doprava po ulici West St., která vás přivede na ulici Ontario St., a po ní už dojedete až do centra. Dva bloky od West St. uvidíte na vodě starší loď. Jedná se o vysloužilý ledoborec Alexander Henry, který je součástí Marine Muzeum, tedy námořního muzea.

Grand Theatre

Grand Theatre

FOTO: Tourism Kingston

To už budete ale pomalu přijíždět k radnici města Kingston, tady je potřeba zaparkovat a jít se projít po historickém centru. Je charakteristické svou viktoriánskou architekturou 19. století. Dobré je projít se po Princess St., kde je i několik restauračních zařízení, ale hlavně na křižovatce s ulicí Montreal narazíte na Grand Theatre, staré divadlo. Pak už rozhodně stojí za to dojít až na ulici Clergy St. Po pravé straně uvidíte obrovskou stavbu St. Mary´s Cathedral, gotickou katedrálu z roku 1848 postavenou z vápence. Uvnitř vás okouzlí nádherná klenbová malovaná okna, jejichž dovoz z Anglie zařídil místní rodák - pan MacDonald.

Poté už je čas vrátit se k autu a zajet si k Fort Henry přes most LaSalle, který vede přes kingstonský záliv. Tato pevnost byla budována na ochranu města v průběhu války vedené mezi Anglií a USA, známé jako War of 1812, přestože trvala až do roku 1814.

Kingston je jedno z nejpříjemnějších historických měst Kanady a dalo by se tu strávit i více dní. Když budete odjíždět, zkuste ještě načerpat trochu historie a projeďte se po silnici č. 33 směrem na jih do Trentonu. Je to sice trochu z ruky, ale je tu nádherná ukázka venkovského života, kde budete překvapeni velkým množstvím historických staveb z přelomu 18. a 19. století.

Autor: Pavla Janková America Tours