V zemi žije okolo šesti miliónů lidí, přičemž v hlavním městě Jefferson City, které je umístěné ideálně uprostřed státu, žije pouhých 40 700 obyvatel. Mnohem větší města jsou na západě Kansas City (483 000), na východě St. Louis (347 000) a na jihozápadě Springfield (158 000).

Jméno státu vychází z jazyka místního indiánského kmene Siouxů. Missouri v překladu znamená „Lid dřevěných kanoí“ nebo „On, velká kanoe“.

Truman Farm Home

Truman Farm Home

FOTO: Harry Truman National Historic Site

Neobvyklá je přezdívka státu: Show Me State, tedy stát „Ukaž mi“. Výkladů je několik, ale nejrozšířenější verzí je, že missourský člen kongresu W. D. Vandiver při účasti na banketu vojenského námořnictva ve Philadelphii v roce 1899 pronesl řeč, v níž mimo jiné prohlásil něco ve smyslu: „Pocházím ze státu, kde jsou demokraté, kde roste kukuřice, bavlna, řepa a jen tak mě něco nepřesvědčí a neuspokojí. Jsem z Missouri. Musíte mi to ukázat“.  Na základě fráze lze charakterizovat obyvatele Missouri, kteří mají pověst, že uvěří pouze tomu, na co mají důkazy a co sami uvidí na vlastní oči.

Ložnice Harry Trumana

Ložnice Harry Trumana

FOTO: Harry Truman National Historic Site

A že to myslí vážně a výraz se zabydlel, je patrné i z toho, že se výraz Show Me State objevuje i na státní poznávací značce Missouri.

Další přezdívkou je stát jeskyní. V Missouri je registrováno více než 5 600 jeskyní a další se postupně objevují. Nejméně 20 z nich je zpřístupněno veřejnosti.

I když je dnes stát považován za součást Středozápadu, v historii se spíše řadil ke státům jižanským, a to především díky přistěhovalcům z jihu a statutu otrockého státu, který si před občanskou válkou vysloužil. Nejvíce plantážníků s nevolníky bylo soustředěno v centrální části země v okolí řeky Missouri. Oblasti se říkalo „Little Dixie“.

Missouri

Missouri

FOTO: Archiv

Stát je protkán mnoha řekami, k těm hlavním se řadí Mississippi River, Missouri River, Current River a Osage River. Území na sever od řeky Missouri pokrývá úrodná půda, kde se daří zejména kukuřici. Spíše rovinného charakteru jsou západní části Missouri s pláněmi Osage Plains. Kvalita půdy je zde oproti úrodnému severu o něco horší, ale i zde se pěstuje kukuřice a další obiloviny.

Největší území státu Missouri zabírá region Ozark Plateau se zalesněnými kopci a nízkými horami a jeskyněmi.

Jižní část Missouri tvoří aluviální nížina. Dříve se jednalo o bažinatý kraj. Ten byl díky odvodnění přeměněn v úrodnou zemědělskou půdu a daří se zde především pěstování bavlny a rýže.

Missouri

Missouri

FOTO: Archiv

Ve městě Florida v Missouri se narodil slavný spisovatel Mark Twain (1835 – 1910), vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens. V jeho čtyřech letech se rodina přestěhovala do přístavního města Hannibal na řece Mississippi.  Romány Dobrodružství Toma Sawyera a  Huckleberryho Finna  jsou úzce spjaté s životem poblíž tohoto vodního toku.

History Museum City Hall

History Museum City Hall

FOTO: Springfield CVB

Harry S. Truman, v pořadí 33. prezident USA v letech 1945 - 1953, se narodil 8. 5. 1884 ve městě Lamar (nedaleko Joplinu). S prezidentem je i úzce svázána historie státní hymny.

Píseň Missouri Waltz vznikla v roce 1914 a původně nebyla zrovna dobře přijata. Postupně však získávala větší popularitu a do roku 1939 bylo prodáno 6 miliónů jejích kopií. Naprosto největšího úspěchu však dosáhla píseň během volební kampaně při znovuzvolení H. S. Trumena prezidentem, protože ji měl ve velké v oblibě. Byla hrána téměř na každém jeho kroku, až jí začal být nakonec přesycen. Přesto se stává Missouri Waltz dne 30. 6. 1949 státní hymnou.

Gateway Arch, St.Louis

Gateway Arch, St.Louis

FOTO: Jefferson National Expansion Memorial

Město St. Louis je označované jako „Brána Západu“. V roce 1804 totiž vyrazila z města St. Charles nedaleko St. Louis slavná výzkumná expedice Lewise a Clarka, která trvala dva roky a pověřená a financovaná byla prezidentem Thomasem Jeffersonem.  Úkolem expedice bylo prozkoumat západní teritoria až k pobřeží Pacifiku a zjistit, jak by se dala ekonomicky využít.

Dominantou St. Louis je určitě 192 metrů vysoký ocelový oblouk „Gateway Arch“, vytvořený na počest T. Jeffersona a prvních průkopníků na Západ. Architektem byl Eero Saarinen, stavba začala v roce 1963, dokončena byla 28. října 1965. Základy oblouku jsou ponořeny v zemi 20 m hluboko a konstrukce je odolná vůči zemětřesením a velkým vichřicím.

Chcete-li se pokochat panoramatickým pohledem, absolvujte čtyřminutovou jízdu speciální tramvají (lanovkou), která vás dopraví až na vyhlídkovou plošinu.

St.Louis

St.Louis

FOTO: Jefferson National Expansion Memorial

Oblouk je součástí národního památníku Jefferson National Expansion Memorial, do kterého patří též Muzeum expanze na Západ a nádherná historická budova Starého soudu.

V St. Louis se roku 1988 narodil Thomas Stearns Elliot, který se stal uznávaným básníkem, esejistou, dramatikem a kritikem. Ačkoli byl původem Američan, podstatnou část svého života prožil v Anglii, kde také zemřel. Za své dílo byl oceněn několika cenami, v roce 1948 získal Nobelovu cenu za literaturu.

Další osobností pocházející ze St. Louis je dosud žijící Charles Edward Anderson „Chuck“ Berry  – kytarista, zpěvák a skladatel, průkopník rokenrolu.

A závěrem něco pro milovníky pivního moku – v St. Louis najdete pivovar Anheuser-Bush, který je největší v celých Spojených státech amerických.

Autor : Irena Reiterová America Tours