Pobřežní hřebeny Coastal Range se táhnou od severu na jih kolem vod Tichého oceánu. Tyto nižší hory jsou pokryté hustými jehličnatými lesy. Středem státu prochází velmi členité pohoří Cascade Mountains, kde nalezneme jedny z nejvyšších vrcholů USA a četná jezera (např. Crater Lake). Mezi pobřežními a centrálními pohořími se v údolí řeky Willamette River rozkládají nížiny Willamette Lowlands. Jihozápadní cíp Oregonu je tvořen hustě zalesněnými horami Klamath Mountains, jihovýchod zabírá Basin and Range Region, jehož valná část je polopouštního charakteru.

Crater Lake

Crater Lake

FOTO: Jakub Fučík America Tours

Většinu Oregonu tvoří plošina Columbia Pleateu, kterou před tisíci let vytvořila láva vytékající z puklin zemské kůry. Tato oblast je domovem bezpočtu farem, zaměřených především na pěstování pšenice. Mezi státy Oregon a Idaho protéká řeka Snake River, která se zde dramaticky zařezává do nitra země a vytváří nejhlubší kaňon USA Hells Canyon.

Španělští a britští námořníci brázdili vody oregonských břehů již v 16. a 17. století. V roce 1778 zaznamenal zdejší pobřeží do svých map kapitán James Cook na své objevné plavbě Severozápadní cesty. Až však teprve v roce 1792 americký kapitán John Gray narazil na obrovskou řeku a podle své lodi ji pojmenoval Columbia. Grey byl prvním bělochem, který vstoupil na půdu Oregonu.

John Day Fossil Beds National Monument

John Day Fossil Beds National Monument

FOTO: John Day Fossil Beds National Monument

V roce 1804 vyslal prezident Thomas Jefferson do oblasti výzkumnou expedici Lewise a Clarka, aby teritorium blíže ohledali a pokusili se zjistit, zda opravdu nějaká severozápadní cesta existuje. Výprava prozkoumávala okolí v roce 1805 a kýženou cestu nenašla. Přesto území zabrala pro USA.

Dominantní silou se v teritoriu stala britská Hudson´s Bay Company, vedená Dr Johnem McLoughlinem. Její obchod s kožešinami se stal klíčovým bodem místní ekonomiky. V severní části údolí Willamette Valley vyrostlo hlavní město Oregon City.

Významnější příliv osadníků do oblasti začal teprve kolem roku 1840. Z dalekého východního pobřeží se osadníci s celými rodinami a živobytím plavili po řekách a jezerech, až pak na březích Missouri River přeložili náklad na kryté vozy a vyrazili na 3 200 km dlouhou strastiplnou cestu po Oregon Trail. Většina z nich se usadila v úrodném Willamette Valley. Když bylo v oblasti pobřeží a okolních hor objeveno zlato, rozšířilo se osídlení i tam. Bohužel, to znepokojovalo místní indiánské kmeny a docházelo k častým střetům. Odehrálo se několik významnějších válečných bojů, které nakonec vyústily v ústup domorodců ze svého území.

Portland

Portland

FOTO: Portland CVB

Američtí osadníci a britská Hudson Bay Company žili v neustálých sporech o správu oblasti, což nakonec vyřešilo roku 1846 uzavření dohody Oregon Treaty, ve které se Velká Británie svých práv vzdala.

V roce 1848 bylo území povýšeno na Oregon Territory a o 11 let později (1859) se Oregon stal 33. státem.

V 70. letech 19. století se na západ přiřítila železnice. Objevila se první auta, rostlo osídlení. Lesy na východě byly vytěžené a pozornost dřevařských podniků se obrátila směrem k nedotčeným, hustě zalesněným západním oblastem.
Vláda i občané Oregonu společně bdí nad ochranou svého přírodního bohatství, otázky životního prostředí zde mají velkou váhu. Stát je velmi oblíbeným místem rekreace a aktivního vyžití.

Portland

Portland

FOTO: Portland CVB

Zajímavosti:

• Výkladů významu jména „Oregon“ je hned několik. Jedna verze říká, že slovo „oregon“ pochází z francouzského „ouragan“ – tedy uragán či hurikán nebo vichřice, jak původně byla nazývána zdejší řeka Columbia River.
• Jezero Crater Lake je nejhlubším v USA. Vzniklo asi před 6 500 lety zaplavením propadlého kráteru vulkánu. Je proslulé svou krásnou křišťálově čistou modrou vodou.
• Oregon má ze všech států nejvíce „měst duchů“ (opuštěných a zchátralých).
• Řeka Columbia River je opěvována jako nejlepší místo na světě pro windsurfing.
• Hells Canyon je nejhlubší říční průrvou v USA hlubokou 2 440 m.

Oregon Caves National Monument

Oregon Caves National Monument

FOTO: Oregon Caves National Monument

• Systém státních parků má k dispozici 159 jurt, rozmístěných po 19ti svých parcích. Tyto okrouhlé plátěné přístřešky jsou vhodné pro kempování.
• V roce 1858 byl na potoce Sharp´s Creek nedaleko Cottage Grove učiněn nález nejbohatšího ložiska zlata pohoří Cascade Mountains.
• V roce 1880 byla nedaleko dnešního města Florence nalezena mořská jeskyně. Byla nazvána Sea Lion Cave (Lachtaní jeskyně) a je největší svého druhu na světě.
• Mount Hood, nejvyšší vrchol Oregonu, je spící – nečinná sopka.
• Silver Falls State Park je největší oregonský státní park. Můžeme zde obdivovat deset vodopádů a vyrazit si na nějaký pěkný trail.
• V roce 1905 byl v Portlandu na počest expedice Lewise a Clarka vystavěn největší srub na světě.

Autor: America Tours