V průběhu miliónů let se na území dnešního parku několikrát vystřídala pevná zem s mořem. Při posledním zdvihu zemské kůry došlo k vyvrásnění masívu hornin, který se dnes vypíná nad okolím v podobě tabulové hory ve výšce kolem 2500 metrů nad mořem.

Horní vrstva je složena z písečných nánosů, které na pobřeží dřívějšího moře zanesly říční toky. Během zvedání povrchu také působila eroze. Řeky, které přitékaly ze vznikajících Skalistých hor (Rocky Mountains), se zařezávaly do okolní zpevněné pískovcové horniny a vytvářely tu četné kaňony. Prosáklá voda, která v zimě zamrzla, vytvořila ve stěnách soutěsek výklenky a jeskyně. Vítr přinášel další písek, který se na povrchu náhorní plošiny zhutňoval ve vrstvu úrodné půdy. Tam se pak mohla uchytit bujná vegetace a vzniklo to, co příchozí Španělé nazvali „Mesa Verde“ (zelený stůl, resp. tabulová hora porostlá zelení).

Obyvatel NP Mesa Verde

Obyvatel NP Mesa Verde

FOTO: Mesa Verde NP

Když sem asi před 1500 lety přišli první indiáni, našli tento „stůl“ ideálně prostřený. Tehdy ještě neuměli obdělávat půdu, ale živili se lovem a sběrem plodů, které příroda nabízela. Z řemeslných činností vynikali zdejší obyvatelé hlavně v pletení košů – odtud i jejich dnešní název „basketmakers“ (košíkáři).

Díky příznivému klimatu začalo prosperovat zemědělství, indiáni domestikovali např. divoké krocany. Rozvinulo se kvalitní hrnčířství, narůstající populace osídlila také samotnou náhorní plošinu.

Skalní „pithouses“ vystřídaly nadzemní obytné stavby s dřevěnou konstrukcí a zdmi z upěchované směsi jílovité hlíny a slámy (tzv. „adobe“). Z těchto obydlí se později vyvinuly tzv. „kivy“, kruhové stavby, zahloubené zčásti nebo úplně pod zemí, které sloužily především k náboženským účelům a shromážděním (např. u kmene Hopi takto slouží dodnes).

Stěny z hlíny postupně nahrazovalo kamenné zdivo, a tak vznikala první malá „puebla“. Kolem roku 1200 se Anasaziové začali stahovat zpět do skalních výklenků a jeskyní. Pod stolní deskou objevili ideálně chráněná místa jako stvořená pro zbudování bezpečných obydlí. Není známo, zda ze strachu před nepřáteli, nebo z jiných důvodů. Nevíme ani, proč a za jakých okolností byla tato sídla v dalších 100 letech - v průběhu necelých dvou generací definitivně opuštěna.

Mesa Verde

Mesa Verde

FOTO: Colorado CVB

Po většinu 12. a 13. století žil v útesových obydlích lid původních Američanů („Pueblo”). Důvod pro jejich náhlé zmizení (okolo roku 1275) zůstává neobjasněn – odborníci se domnívají, že jejich odchod způsobilo stále větší odlesňování náhorní plošiny (což znamenalo delší cestu za potravou, lovnou zvěří a dřevem). Za možné důvody jsou také považovány neúroda z důvodu sucha, nebo vpád cizího kmene od severu. Lid ale fakticky nezmizel, jen se přesunul dále na jih do oblasti Arizony a Nového Mexika a dal základ modernějšímu „lidu z puebel”.

Mesa Verde

Mesa Verde

FOTO: Archiv

Prvními Evropany, kteří přišli do dnešního parku, byli španělští průzkumníci, kteří tudy procházeli přibližně v letech 1760 – 1770 při hledání cesty ze Santa Fé do Kalifornie. Nikdy se však nepřiblížili dostatečně blízko nebo v potřebném úhlu, aby objevili pradávná kamenná obydlí. Ta zůstala skryta po další století. Místo objevili běloši pro nový svět až kolem roku 1870. Roku 1888 byl bratry Wetherillovými objeven skalní palác (Cliff Palace).

Roku 1906 byl zřízen národní park, což zabránilo dalšímu drancování a zpeněžování cenných historických památek.

Mesa Verde

Mesa Verde

FOTO: Archiv

Co si nesmíme nechat ujít

Cliff Palace: tato zřícenina je největší a nejznámější z obydlí v Mesa Verde. Místo zahrnuje 150 místností a 23 kruhových staveb kiva”.
Balcony House:
je protkán mnoha tunely a je přístupný po překonání téměř desetimetrového žebříku a úzkého průchodu.
Mug House: tato obřadní stavba má tvar klíčové dírky, zahrnuje 94 místností ve čtyřech úrovních (patrech) včetně velké kivy s jednoduchými vertikálními stěnami a zděnými čtverhrannými pilíři.
Spruce Tree House: nachází se na Chapin Mesa; toto skalní obydlí je snadno přístupné a velmi zachovalé.

Spruce Tree House

Spruce Tree House

FOTO: Archiv

Square Tower House (Dům Čtvercové věže): věž, která dává tomuto místu jméno, je nejvyšší stavbou v parku.
Rezervoáry (Mesa Verde Reservoirs): tyto nádrže postavené dávným lidem Pueblo byly prohlášeny v roce 2004 za národní technickou památku.

Autor: America Tours