Typický je tenký závoj mlhy, visící nad horami a připomínající kouř. Tento jev je způsoben deštěm a odpařováním ze stromů. Na vrcholech pohoří spadne ročně v průměru téměř 2,5 metru dešťových srážek, a proto můžeme les ve vyšších polohách označit jako dešťový les mírného pásma.

Great Smoky Mountains

Great Smoky Mountains

FOTO: Great Smoky Mountains NP

Zimy jsou zde mírné a léta bývají teplá a vlhká. Počasí samozřejmě ovlivňuje nadmořská výška. Teplotní rozdíly mohou být až 20 ᵒC a jasná obloha v nižší poloze ještě nezaručuje stejně příjemné počasí na vrcholech.

Great Smoky Mountains

Great Smoky Mountains

FOTO: Great Smoky Mountains NP

Pohoří Great Smoky Mountains patří mezi nejstarší na světě. Podle dostupných zdrojů horotvorný proces započal před 200 – 300 milióny lety v důsledku posouvajících se kontinentů. Vlivem obrovských tlaků se kdysi horizontální usazené horniny deformovaly a lámaly. Celý pás zohýbaných a zlámaných hornin se táhne v délce přes 2000 mil (cca 3200 km) od státu Maine až po Georgii a jeho název je Apalačské pohoří.

Great Smoky Mountains jsou jeho malou částí. Horniny v této oblasti jsou většinou sedimenty nahromaděné půdy, písku, bahenních naplavenin a štěrku. V průběhu mnoha miliónů let se usazovalo stále více sedimentů, které nakonec vytvořily vrstvy tvrdých hornin o síle až 14 kilometrů.

Park byl oficiálně založen 15. 6. 1934, v roce 1976 byl prohlášen za mezinárodní biosférickou rezervaci, v roce 1983 pak zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Great Smoky Mountains

Great Smoky Mountains

FOTO: Great Smoky Mountains NP

Biodiverzita je charakteristickým znakem parku. Žádná jiná oblast v mírném podnebném pásmu o podobné rozloze se nemůže parku rovnat co do různorodosti rostlin, zvěře a bezobratlých.

V parku bylo zadokumentováno přes 17 000 různých druhů. Pět odlišných druhů lesa podporuje výskyt přes 1500 druhů kvetoucích rostlin a minimálně 4000 nekvetoucích odrůd. Park je největším státem chráněným územím na východ od řeky Mississippi. V nižších polohách se tu vyskytují druhy rostlin a zvěře, které jsou běžné na jihu USA, zatímco zvěř známá ze severních oblastí USA nachází vhodné podmínky ve vyšších nadmořských výškách. Zalesněno je téměř 95 % parku.

Great Smoky Mountains

Great Smoky Mountains

FOTO: Archiv

Území parku je domovem pro více než 200 druhů ptáků, 66 druhů savců, 50 původních druhů ryb, 39 druhů plazů a 43 různých obojživelníků. Rekordní pestrosti tu dosahují měkkýši, stonožky a houby.

Pravděpodobně nejslavnějším a nejvyhledávanějším obyvatelem parku zvířecí říše je černý medvěd, kterých tu žije až 1500 kusů, tedy přibližně 2 medvědi na čtvereční míli, což z parku činí největší chráněné území medvěda na východě USA.

Great Smoky Mountains

Great Smoky Mountains

FOTO: Archiv

V parku je několik míst, kde se můžete seznámit s dávnou historií a způsobem života v dávných dobách. V soutěsce Cades Cove stojí četné historické stavby včetně srubů, stodol a kostelů. Místo patří k nejvyhledávanějším v celém parku.

Great Smoky Mountains

Great Smoky Mountains

FOTO: Great Smoky Mountains NP

K poznání přírody slouží přibližně 1360 km stezek a nezpevněných cest, včetně tzv. Appalachian Trail v délce 112 km. Oblíbený je výstup na třetí nejvyšší vrchol parku Mount Le Conte ve výšce 2010 metrů. K vrcholu vede pět různých stezek, nejčastěji využívanou je stezka Alum Cave Trail. Poskytuje totiž mnoho scénických výhledů a unikátních přírodních atrakcí. Pěší turisté mohou přenocovat na LeConte Lodge poblíž vrcholu.

Stezka Laurel Falls Trail vás zavede k nádhernému vodopádu vysokému 24 m. Určitě nebudete litovat, když podniknete výstup k 15 metrů vysoké pozorovatelně stezkou Clingman´s Dome Trail. Za jasného dne budete odměněni úžasným pohledem na pásmo hor okolních států.

Autor : Irena Reiterová America Tours