Východní okraj státu Maryland „objímá“ záliv Chesapeake Bay, který jej rozděluje na dvě části, tzv. Eastern Shore (Východní břeh) a Western Shore (Západní břeh). Na území obou zasahuje Atlantic Coastal Plain (Atlantická pobřežní rovina), která se směrem k západu pomalu zvedá až i do výšky 110 metrů nad mořem.

Crabs

Crabs

FOTO: Archiv

Na severu a západě Marylandu se zvedají menší kopečky, pod kterými se rozléhají úrodná údolí. Kraji se říká Piedmont a je to oblast 80 km široká, která se táhne až do hornatého regionu Blue Ridge. Úplně na samém zapádě, v Appalachian Plateau se vypíná nejvyšší vrchol Marylandu Backbone Mountain (1 024 m).

Marylandské lesy pokrývají asi 11 000 km², což je 43% celkové rozlohy státu. Dominantními listnatými stromy jsou buk a ořechovec (60% zalesněných ploch). Jehličnany nejvíce zastupuje borovice kadidlová, která převažuje na východním pobřeží.

Alex Haley Memorial

Alex Haley Memorial

FOTO: Annapolis CVB

Zajímavosti:

• Maryland byl pojmenován na počest královny Henrietty Marie, manželky anglického krále Karla I. (Charles I of England).
• V Annapolis byla 10. října 1845 založena Akademie vojenského námořnictva Spojených států (US Naval Academy).
• Škola King Williams School (v Annapolis) se otevřela v roce 1696. Byla první školou ve Spojených státech.

Ego Alley

Ego Alley

FOTO: Archiv

• Hymnu Spojených států napsal Francis Scott Key, právník z Marylandu. Proslýchá se, že Key složil hymnu 14. září 1818 poté, co byl svědkem bombardování Fort McHenry v Baltimore Harbor.
• V baltimorském přístavu Baltimore´s Inner Harbor se nachází Národní akvárium.
• Marylandský státní dům (Maryland State House) je nejstarším stále funkčním státním kapitolem v USA.
• Z ostrova Assateague Island pocházejí známí poníci Chincoteague.
• První úspěšný vzlet balónu řízený člověkem se uskutečnil v Baltimore 24. června 1784. V koši byl Edward Warren, kterému bylo pouhých 13 let.

William Paca Garden

William Paca Garden

FOTO: Annapolis CVB

• Greenbelt se stal první komunitou ve Spojených státech, která byla vystavěna jako plánované město.
• Maryland postoupil část svého území ve prospěch Washingtonu D. C.
• Maryland je předním výrobcem a zpracovatelem mořských plodů a národním číslem jedna v produkci modrých krabů a škeblí.
• Národní historická památka Clara Barton National Historic Site v Savage přibližuje život Clary Bartonové, zakladatelky Amerického červeného kříže.
• Annapolis bylo během 17. století známé jako americké Atény.

Annapolis

Annapolis

FOTO: Annapolis CVB

Kolem roku 1 000 př.n.l. žilo v Marylandu asi 40 různých indiánských kmenů. Většina z nich mluvila jazyky algonquian, pěstovala kukuřici, hrách, dýně a tabák, lovila bizony a ryby, obchodovala s ostatními národy ze severu.

Prvním Evropanem, který navštívil oblast Chesapeake, byl v 16. století italský výzkumník Giovanni Verrazano.

Král Charles I. přislíbil část této země na sever od Virginie Georgi Calvertovi, prvnímu Lordu Baltimore. Na počest královy ženy, byla tato nazvána „Terra Maria“ neboli „Maryland“.

V roce 1694 byly jedinými městy v širokém okolí St Mary´s a Annapolis. V následujícím století vyrostl komerčně orientovaný Baltimor, který v roce 1800 čítal již více než 30 000 obyvatel a oplýval čilým přímořským obchodním ruchem. Základem ekonomiky se stalo pěstování a prodej tabáku.

Spa Creek

Spa Creek

FOTO: Archiv

Nepřiměřená obchodní omezení a vysoké daně vyústily v roce 1775 v boje o nezávislost amerických kolonií na Británii. Také Marylanďané se postavili na odpor a účastnili se Prvního kontinentálního kongresu ve Philadelphii (First Continental Congress, 1774).

V roce 1788 byla podepsána Konstituce USA a Maryland se stal 7. státem nové americké země. Hlavním městem byl tehdy stále Annapolis, ale netrvalo dlouho a v roce 1791 Maryland uvolnil část svého území pro výstavbu permanentního sídla vlády, Washingtonu D. C.

V Marylandu se odehrálo několik bitev války roku 1812 (tzv. Druhé války za nezávislost). Britští vojáci zaútočili na města okolo zálivu Chesapeake Bay a vypálili Capitol a další státní budovy ve Washingtonu.

Občanská válka (Sever proti Jihu) začala v roce 1861. Ačkoliv mnoho majitelů plantáží v Marylandu bojovalo na straně jižanského svazku, státní legislativa stála při Spojených státech a přijala novou konstituci, která ukončila otroctví.

Charles Carroll House

Charles Carroll House

FOTO: Annapolis CVB

Po ukončení konfliktu se dominantní silou v zemi stal rychle se oživující průmysl. Maryland se díky novým železnicím proměnil v důležitou křižovatku cest mezi severem a jihem.

Dvacáté století bylo obdobím pracovně právních reforem.V roce 1919 americký kongres schválil zákon prohibice, který zakazoval výrobu, prodej a přepravu alkoholických nápojů. Maryland se tomuto zákonu postavil, protože v něm shledával omezování svého vlastního státního práva. Tímto se proslavil jako „Free State“ – „Svobodný stát“.

Autor : America Tours