Vznikly základní haptické plány pro nevidomé s popisky v Braillově písmu a plány celého zámeckého areálu. "K dispozici jsou také plány prohlídkových tras s takovými detaily, jako třeba naznačené enfilády, průhledy a průchozy jednotlivými místnostmi, o které jsou tito návštěvníci ochuzeni," uvedla Kalová.

Nevidomí si mohou s pomůckami vytvořit představu také o čelní fasádě zámku. Modely znázorňují její jednotlivé části s popisy, aby návštěvníci mohli z prostorového uspořádání zjistit, jak je unikátní sgrafitová výzdoba rozložena. Sady modelů budou k dispozici na požádání v pokladně zámku.

Ve spolupráci s městem by mohly vzniknout také haptické plány a pomůcky, které budou pevně umístěny na stojanech v zámeckém areálu a nebudou se muset zapůjčovat.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Byl postaven v 60. až 80. letech 16. století Vratislavem z Pernštejna jako dar pro manželku Marii Manrique de Lara. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců.

Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999. Loni jej navštívilo téměř 53 000 lidí.