Místní legenda říká, že během studených nocí můžete zaslechnout odbíjení věže, která stojí v jezeře Reschensee (italsky Lago di Resia) jako přízrak. Co na tom, že zvony byly z této působivé severoitalské věžičky ze 14. století odstraněny už 18. července roku 1950, kdy se už blížilo řízené zaplavování této oblasti.

Věžička připomíná vesnici Altgraun, která byla před 68 lety zaplavena. Turisté často váží pořádné zajížďky, jen aby ji viděli na vlastní oči.

Věžička připomíná vesnici Altgraun, která byla před 68 lety zaplavena. Turisté často dělají pořádné zajížďky, jen aby ji viděli na vlastní oči.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Věžička je tím jediným, co zbylo z vesnice Graun. Dnes se tato již neexistující vesnička nazývá spíše Altgraun, tedy Starý Graun. Opodál totiž vznikla vesnice Graun im Vinschgau, kam část lidí z původní vesnice přesídlila. Ačkoliv se v této oblasti už nacházíte v Itálii a všichni italsky umí, prim hraje v této části Jižního Tyrolska obvykle spíše němčina. Domluvíte se tu ale bez potíží oběma jazyky.

Smutně symbolický snímek. Pod hladinou jezera skončily pozůstatky všech budov vesnice Altgraun vyjma této věžičky ze 14. století.

Smutně symbolický snímek. Pod hladinou jezera skončily pozůstatky všech budov vesnice Altgraun vyjma této věžičky ze 14. století.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Historie vesnice Graun, ležící nedaleko italsko-rakouské hranice, sahala podle dostupných údajů až do římských časů. Nikdo si jí však příliš nevšímal až do roku 1939, kdy se velká firma na výrobu elektřiny s názvem Montecatini rozhodla, že by nebylo od věci propojit dvě přirozená jezera, Reschensee a Mittersee, a vytvořit velkou vodní plochu o hloubce více než 20 metrů. Toto jezero se mělo starat o vytváření sezónní elektřiny pro region.

Detail věžičky dnes již neexistující vesnice Altgraun.

Detail věžičky dnes již neexistující vesnice Altgraun

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Ačkoliv místní proti tomuto kroku protestovali, bylo rozhodnuto o postavení obrovské přehrady. To, že vesnice Graun bude muset být zatopena, bylo bráno pouze jako nutné zlo. Stavba přehrady započala i navzdory protestům místních v roce 1940. Odpor obyvatel ruku v ruce s příchodem druhé světové války její výstavbu zpomalil. Dokončena byla o deset let později, v roce 1950.

Vesnice Graun, dnes známá jako Altgraun, se rozprostírala mezi horami a polem.

Vesnice Graun, dnes známá jako Altgraun, se rozprostírala mezi horami a polem.

FOTO: Ludwig Schöpf

Zatopena nakonec byla i část vesnice Reschen a další domy mimo tyto dvě vesnice. Celkem pod hladinou nového vodní plochy skončilo na 163 domů a 1290 akrů obdělávané půdy. Kompenzační sumy byly podle místních velmi nízké a nestačily k tomu, aby lidé mohli bez komplikací přesídlit jinam. Před samotným zatopením oblasti byly pak provedeny demolice, během kterých byla zbourána i hlavní část kostela.

Vesnice Altgraun v sutinách. Značné poškození můžete pozorovat i na stěnách věžičky.

Vesnice Graun v sutinách. Značné poškození po demolici hlavní části kostela můžete pozorovat i na stěnách věžičky.

FOTO: Ludwig Schöpf

V létě roku 1950 byla oblast finálně zaplavena a dostala se do podoby, jak ji znají turisté, kteří dnes do tohoto regionu jezdí na dovolenou. Demolice šla tak rychle, že si mnoho rodin ani nestihlo zařídit ubytování někde jinde. Mnoho obyvatel vesnice Graun tak po určitou dobu muselo bydlet v narychlo postavených kasárnách na konci údolí Lunga, známého též pod názvem Langtauferské údolí.

Tady už bylo hotovo. Z vesnice Altgraun zbyla jen symbolická věžička...

Tady už bylo hotovo. Z původní vesnice Graun zbyla jen symbolická věžička...

FOTO: Ludwig Schöpf

Dnes je věžička ze 14. století jedním z nejfotografovanějších bodů v celém Jižním Tyrolsku. Přes léto si lidé fotí její odraz v tyrkysových vodách jezera Reschensee, v zimě pak chodí na zamrzlou plochu, aby se jí dotkli a podívali se na ni z perspektivy, ze které to většinu roku není možné. Smutný příběh, který se za tímto místem ukrývá, zná už ale málokterý turista...